Rapportsläpp: Hur ska svenskt bistånd möta coronakrisen?

Coronapandemin slår hårt mot de redan mest utsatta i världen och riskerar att bli ett stort bakslag i arbetet med att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Coronapandemin visar också hur sårbara vi alla är. Hur kan Sverige genom biståndet bidra till att bygga en mer rättvis, jämställd, hållbar och trygg värld för alla efter krisen?

Utifrån en ny rapport som samlar vittnesmål från civilsamhällesorganisationer runt om i världen diskuterar svenska politiker framtiden för svenskt bistånd. Rapporten ger konkreta förslag på hur Sverige kan bli en än bättre allierad till världens mest utsatta under och efter coronakrisen.

Seminariet inleds med rapporter om hur pandemin drabbar världens mest utsatta, däribland från Denis Mukwege, Nobelpristagare och läkare på Panzisjukhuset i Demokratiska Republiken Kongo.

Därefter följer ett samtal med svenska politiker.

Medverkande i paneldebatten:
Magnus Ek, riksdagsledamot (C)
Janine Alm Ericson, riksdagsledamot (MP)
Magdalena Schröder, riksdagsledamot (M)
Anders Österberg, riksdagsledamot (S)

Moderator:
Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect

Datum: Onsdag 17 juni kl. 13-14

Följ sändningen live på youtube

Länk till Facebookeventet

Arrangörer: