EU-parlamentet antar resolution för mänskliga rättigheter i Guatemala

Under 2016 registrerades 14 mord och 233 attacker mot människorättsaktivister i Guatemala. Idag har EU-parlamentet antagit en resolution där man uppmanar den guatemalanska regeringen att vidta åtgärder.

We Effect har, tillsammans med andra organisationer inom det europeiska nätverket CIFCA (bestående av trettiotre organisationer inom utveckling och mänskliga rättigheter), varit med och tagit fram utkastet till samt tryckt på för att få till stånd denna viktiga resolution.

I resolutionen, som antogs den 16 februari, uttrycker EU-parlamentet sin oro över situationen i landet och poängterar vikten av det arbete som människorättsaktivister utför. EU-parlamentet uppmanar Guatemalas regering att vidta åtgärder för att trygga tillvaron för de som arbetar med mänskliga rättigheter i landet.

EU-parlamentet understryker också den fientliga miljö i vilken människor med kopplingar till rättsväsendet jobbar; trakasserier, hot, våld och förtal blir allt vanligare. Resolutionen ger stöd till det reforminitiativ som nyligen lagts fram i det guatemalanska parlamentet, där målsättningen är att stärka rättsstaten.

We Effect hoppas att resolutionen skickar ett tydligt meddelande till det guatemalanska styret, att det är dags att agera för att skydda människorättsförsvarare, framför allt kvinnor, urfolk, bönder och andra diskriminerade grupper som arbetar för rättvisa.