Riksdagsseminarium: Vägen till fred i Colombia

Understa raden från vänster: Pontus Rosenberg, Per Olsson Fridh, Daniel Vencu Velásquez Castro (ordförande för Latinamerikaföreningen), Eva Ekelund, Anna Tibblin. Andra raden: Katarina Tolgfors, Gudrun Brunegård. Tredje raden: John Weinerhall, Mathias Tegnér, Janine Alm Ericson. Foto: Robert Englund

Igår arrangerades ett riksdagsseminarium för att diskutera hur Sverige kan verka för fred och försoning i Colombia. We Effects generalsekreterare Anna Tibblin, som precis rest med flera ledamöter från riksdagens utrikesutskott, bjöds in för att moderera samtalet.

I den första panelen, bestånde av riksdagsledamöterna Mathias Tegnér (S) John Weinehall (M) Gudrun Brunegård (KD) och Janine Alm Ericson (MP), delade ledamöterna sina erfarenheter från resan till Colombia de gjorde tidigare i år och vad de ser som Sveriges roll i arbetet för den ”totala freden”. Alla var eniga om att Sveriges särställning i Colombia är ett resultat av ett långt och kontinuerligt arbete. 

– Svenska civilsamhällesorganisationer och svenska ambassaden har stått för trygga platser för människorättsförsvarare och det lokala civilsamhället i decennier. Det är vad som gett oss trovärdigheten som lät oss bidra till fredsförhandlingarna med FARC-gerilla, säger Janine Alm Ericson.  

Samtliga ledamöter i panelen har beslutat att starta en vänskapsförening för Latinamerika i riksdagen för att tillsammans över blockgränser kunna lyfta frågor som dessa. John Weinerhall (M) var initiativtagare till föreningen. 

– Trots många decennier av kontakt med Latinamerika så är svenska politikers kunskap om regionen förvånansvärt små. Därför blir informationsspridning en viktig del i vårt arbete, sa Weinerhall.  

We Effects generalsekreterare Anna Tibblin agerade moderator under seminariet. Foto: Robert Englund

Under seminariets andra panel diskuterade Per Olsson Fridh från Folke Bernadotteakademin, Pontus Rosenberg från Utrikesdepartementet och Eva Ekelund från ACT Svenska kyrkan diskuterade fredsprocessen i Colombia och de framtida svenska ansträngningarna. Olsson Fridh berömde ledamöterna för att föregå med gott exempel genom att resa tillsammans trots olika partitillhörigheter.  

– Det är otroligt viktigt att visa att man trots politiska motsättningar kan samarbeta och samexistera, sa Olsson Fridh. 

Precis som Per Olsson Fridh uttryckte Eva Ekelund från ACT Svenska kyrkan hopp för framtiden. Hon la speciell vikt vid att sanningskommissionens rekommendationer genomförs med stöd av Sverige och det internationella samfundet. Det är en viktig del i arbetet för varaktig fred menade hon.  

– Det kan inte finnas fred utan försoning och ingen försoning utan sanning och gottgörelse, sa Ekelund. 

Efter seminariet hölls den nya vänskapsföreningen sitt första årsmöte där Daniel Vencu Velásquez Castro (s) valdes till ordförande.

Av

Robert Englund