Valet kan få konsekvenser för Sveriges bistånd

För Mahendran Rishanthini i Sri Lanka blev matkooperativet vägen ur fattigdom. Här med dottern Yogini. Foto: Marcus Lundstedt

Medan de sista rösterna i valet 2022 räknas påminner vi om vikten av att den nya regeringen står fast vid målet om att en procent av Sveriges BNP ska gå till internationellt utvecklingssamarbete. "Svik inte världen", säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect.

I vårt arbete ser vi dagligen hur klimat- och hungerkrisen slår mot bönder med småskaliga jordbruk. Även deras familjer drabbas när man inte längre har råd att skicka sina barn till skolan och tvingas vända på varje krona för att få mat på bordet.

Medan de sista rösterna räknas hoppas vi att våra politiker står rakryggat till försvar för det livsviktiga svenska biståndet. För klimatet. Mot hungern. För allas rätt till ett värdigt liv; idag och imorgon. Svik inte världen.

Genom vårt fokus på alla människors rätt till mat uppnådde vi under förra året en rad resultat som bevisar att biståndet gör verklig nytta för människor som lever i fattigdom. Under 2021 stöttade We Effect över 1000 kooperativ och närmare 3,6 miljoner människor i 20 länder.

  • Till exempel har vi tillsammans med lokala myndigheter i Sri Lanka öppnat 15 små butiker med mat andra förnödenheter till rimliga priser för teplantage-arbetare som drabbades hårt under covidpandemin.
  • I Palestina startades 95 nya spar- och lånegrupper som nu totalt har över 3000 medlemmar. Merparten är kvinnor som genom grupperna kan låna pengar för att till exempel investera i sina affärsverksamheter.
  • I Moçambique har utbildningar i nya och hållbara jordbruksmetoder inneburit att 990 familjer nu äter två måltider per dag i stället för en.

”Medan de sista rösterna räknas hoppas vi att våra politiker står rakryggat till försvar för det livsviktiga svenska biståndet. För klimatet. Mot hungern. För allas rätt till ett värdigt liv; idag och imorgon. Svik inte världen”, säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect.

Vi är övertygade om att vi är starkare tillsammans och att det behövs kraftfulla åtgärder för att stå emot den fiende som växer sig starkare världen över: hungern.