Samarbete över gränserna är viktigare än någonsin!

Helen Persson, vice ordförande i We Effects styrelse, på besök i Kenya. Foto: Robert Englund.

För ett par veckor sedan besökte flera ledamöter från We Effects styrelse, som består av några av Sveriges största kooperativa företag, Kenya. Målet med resan var för styrelsen att få bättre insyn i vårt arbete i östra Afrika, planera vårt arbete framåt och besöka våra samarbetspartners. Fokus för resan var dels att se hur våra partners arbetar med klimatförändringarna som drabbat regionen hårt, dels hur vi arbetar med boendekooperativ.

Kenya har precis som övriga östra Afrika drabbats hårt av torka de senaste fyra regnsäsongerna. Det har lämnat många småskaliga bönder med små eller helt uteblivna skördar. Samtidigt går landet igenom en ansträngd ekonomisk tid. Dels beror det på den långsamma återhämtningen från Covid-pandemin, dels på den globala ekonomiska nedgången. Men en faktor som förvärrat situationen ytterligare för regionen är de uteblivna livsmedel som brukade importeras från Ukraina. Resultatet har blivit att allt fler lever med för lite mat i magen och för lite pengar i plånboken. Både hungern och fattigdomen ökar snabbt.

Starkare tillsammans

Under resan besökte vi styrelsen bondekooperativet Farm Forestry Smallholder Producers Association of Kenya (FF SPAK) som bildats med hjälp av We Effect. FF SPAK har huvudkontor i Nairobi med 16 lokalkontor runtom i landet och arbetar för att öka medlemmarnas intäkter genom hållbart skogsjordbruk (agroforestry). Genom kooperativa metoder och genom att samla sina resurser har medlemmarna utvecklat sina jordbruk, förädlat sina produkter och tillsammans skapat kapaciteten att exportera sin avokado utan onödiga mellanhänder. Det är precis samma arbetssätt som växte den svenska kooperationen stark för 100 år sedan och detsamma händer här.

Gedion Macharia Njihi, bondekooperativet FF SPAK. Foto: Robert Englund.

Kooperativets skogsjordbruk går bra, men de ser ett stort behov av att fortsätta diversifiera produktionen för att bli mindre sårbara mot klimatförändringar; avokado kräver mycket vatten och bönderna är medvetna om att produktionen hotas på både kort och lång sikt. Vi besökte flera medlemmar, som alla bedriver skogsjordbruk, där odling av avokado och macadamianötter endast utgör en del av gårdarnas produktion.

En av bönderna styrelsen besökte heter Gedion Macharia Njihia. Hans familj odlar avokado och te. Sedan de gick med i kooperativet har de genom samarbete och nya metoder kunnat öka sin försäljning. Nu arbetar de för att knyta till sig fler medlemmar till kooperativet, för att hjälpa fler att få ut mer av sitt land. På samma sätt har We Effect bidragit till att stödja 3,7 miljoner människor i kooperativ världen över.

Det är ett otroligt viktigt arbete, inte minst i dessa tider. Världen står mitt i en historisk hungerkris. Det arbete som We Effect gör i Kenya, Tanzania, Uganda och ett tjugotal andra länder bidrar starkt till att bekämpa grundorsakerna till matbristen genom att stärka jordbrukares förmåga till självförsörjning och självständighet. Samtidigt bidrar arbetet till jobbskapande, tillväxt och ökad handel i några av värdens fattigaste länder.

Vi har drabbats hårt av kriget i Ukraina, Energikrisen, Covid 19 och klimatförändringar. Men det är inget mot vad vi ser här i östra Afrika. Nu måste vi mobilisera kring världens bönder och rätten till mat, så vi kan undvika nya flyktingkriser orsakade av hunger, säger Lotta Folkesson, styrelseordförande för We Effect och ledamot i LRF:s förbundsstyrelse.

Ett drägligt boende är en mänsklig rättighet

Ett tryggt boende med tak och en dörr att låsa om sig är ingen självklarhet i Nairobi. Styrelsen besökte kåkstaden Riruta Muslim Village i Nairobi. Där lever familjer i egentillverkade skjul byggda av plåtskivor, lera och vad än för virke man kommit över. Det är smutsigt. Det finns varken avlopp eller el. De boende använder latriner, men de svämmar ofta över under kraftiga regn. Ett av grundproblemen är de höga priserna för mark. På grund av en explosionsartad urbanisering har markpriserna rusat ifrån invånarnas löner. En lägenhet i höghusområdet precis intill kostar nära två miljoner svenska kronor.

Pascaline Mulwa från bostadskooperativet MUMING tillsammans med Lina Öien från We Effects styrelse,  Foto: Robert Englund.

We Effect stödjer boendekooperativet MUMING som arbetar i området för att samla människor så att de med gemensamma resurser kan förbättra befintliga bostäder och skaffa land och bygga nya gemensamma bostäder. Under vårt besök mötte vi Pascaline Mulwa som är projektledare irc bostadskooperativet MUMING. Kooperativet har lyckats samla 70 medlemmar som tillsammans hittills sparar pengar för att investera i sitt gemensamma boende – de har en lång väg kvar. Bostäder är stora investeringar. Men medlemmarna är beslutsamma och engagerade.

För bostadskooperativen i Nairobi finns stora utmaningar. Man jobbar för att förbättra standarden på de befintliga bostäderna, men också för att bygga nya bostäder. Det är enorma investeringar. Därför sparar man tillsammans för att sen kunna ta lån och bygga. För oss på Riksbyggen är det självklart att vara med och bidra till det här arbetet, säger Lina Öien, styrelseledamot i We Effect och hållbarhetschef för Riksbyggen.

Ett drägligt boende är en mänsklig rättighet som inte förverkligas för miljontals människor. We Effects arbete med att ge flera ett hem är otroligt viktigt och som ett kooperativt bostadsbolag ska vi vara otroligt stolta över att bidra till deras arbete.

Starkare tillsammans

Kenya är ett spännande land. Det är bland de rikaste i regionen och har relativt goda förutsättningar för att växa ekonomiskt. Men precis som för resten av världen är det svåra tider även i Kenya. Matpriserna i affären är nästan lika höga som i Sverige, medan lönerna är märkbart mindre. Det varmare klimatet och det mer oförutsägbara vädret har försvårat situationen för landets småskaliga bönder. Även i Kenya går allt fler hungriga. Även i Kenya lever nu allt fler under fattigdomsgränsen.

När regnet inte kommer som förväntat krävs det att bönderna har kunskapen och resurserna att ställa om sina jordbruk. Och när varje shilling räcker till mindre måste de hitta nya kostnadseffektiva sätt att arbeta. För mig är våra partners i Kenya tydliga exempel på hur kooperativa företag och organisationer klarar att ta sig an dessa utmaningar bättre än de bönder som stör ensamma, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

Resan till Kenya gav ett kvitto på att de kooperativa företagen och föreningarna klarar även svåra tider väl – att vi är starkare tillsammans. Av de samarbetspartners We Effect haft i östra Afrika de senaste fem åren avslutas nu 60 procent. De behöver inte We Effects stöd längre. Och nu går We Effect in i en ny femårsperiod med nya partners övertygade om att även de snart kommer stå starka och självständiga som en del i den globala kooperativa gemenskapen.