Svenskt bistånd till Israel och Palestina i fokus under besök

Foto: Dan Wergelius

Representanter för fem svenska civilsamhällesorganisationer är i Israel och Palestina för att besöka israeliska och palestinska samarbetspartner, representanter för den palestinska och israeliska regeringen samt det svenska generalkonsulatet och EU-delegationen.

Civilsamhällets förutsättningar att verka begränsas runt om i världen, med kränkningar, hot och förtryck som vardag. I en tid då demokratin hotas och utrymmet för det civila samhället krymper är solidaritet och stöd från omvärlden och Sverige avgörande.

I Israel och Palestina verkar civilsamhällesorganisationer under stor press. Trots riskerna fortsätter de kämpa för demokrati, mänskliga rättigheter, ekonomisk utveckling och fred.

Delegationen kommer att besöka samarbetspartner som exempelvis arbetar för pressfrihet i Palestina, bedriver jordbrukskooperativ, projekt för kvinnors ekonomiska självständighet, samt skapar förändring genom konst och kultur – alla med mänskliga rättigheter som grund.

Med resan vill deltagarna belysa de lokala civilsamhällesorganisationernas viktiga arbete och förutsättningar de lever och verkar under samt vikten och resultatet av svenskt bistånd till civilsamhället i Israel och Palestina.

Delegationen består av:

Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty International Sverige

Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect

Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna