TNKVRT engagemang

Förra veckan bjöd på temadagar i Hela Sverige mot Hungerpandemin! Danny Lam, känd som TNKVRT på Instagram, var bland de som tog över stafettpinnen och spred budskapet om att vi tillsammans kan utrota hungern.

I samband med starten för 16 days of Activism och Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor höll Lam i Aktivistdagen på Instagram. En dag som i engagerande TNKVRT-anda delade budskapet, reflektioner och realiteter om världshungern i gemenskap med lika engagerade deltagare.

Stort tack till Danny Lam för initiativet, och till alla som slöt upp i gemenskapen. Fortsätt att sprida budskapet!