We Effect gör insatser mot torkan i östra Afrika

Ett mål mat om dagen istället för två. Miljontals människor är drabbade av den långvariga torkan i östra Afrika. I Kenya, Uganda och Tanzania är situationen akut.
– Värst är läget i Somalia och de norra delarna av Kenya, berättar Hans Lind, We Effects regionchef i östra Afrika.

Årets torka är mer intensiv och utbredd än den som drabbade regionen under 2010 och 2011. Detta beror på tre misslyckade skördesäsonger, något som drabbar befolkningen hårdare. Och det riskerar att bli värre; fortfarande är inte kulmen nådd. Under torkan 2011 blev effekterna av torkan som värst under april och maj månad.
– Problemet är att de uteblivna höstregnen gjorde att matproduktionen avstannade. Om det kommer regn nu hjälper det på sikt, men inte för den närmaste tiden, konstaterar Hans Lind.

Åkrarna kring den här flodbädden i Kangundo i centrala Kenya fungerar som en sista anhalt att odla på. Men på grund av torkan i östra Afrika är floden nu nästan helt uttorkad. Foto: Fredrik Lerneryd

Svårt för de mest utsatta
Extra svår är situationen för de som är mest utsatta; bönderna som lever i svår fattigdom, som redan tidigare kämpat med dåliga eller uteblivna skördar. Fem miljoner barn i regionen riskerar att tvingas göra avbrott i sina studier. I Kenya påverkas redan omkring 175 000 elever av att skolorna tvingats stänga. Många aspekter av vardagslivet påverkas.
– För människor på landsbygden har torkan gjort vägen för att hämta vatten ännu längre. Och det drabbar ofta kvinnor och barn, då det oftast är de som hämtar vatten till hushållen, berättar Hans.

Han konstaterar att spåren efter torkan syns överallt i regionen.

– Ja, vart jag än reser. Men också i Nairobi, där jag bor. Där råder sedan i januari vattenransonering. Under tio timmar varje dag är det kommunala vattnet avstängt.

Ett mål mat om dagen
We Effects partnerorganisationer berättar att många familjer tvingas äta ett mål mat om dagen istället för två, att korna ger mindre mjölk på grund av sämre skördar och att torkan leder till markkonflikter mellan bostadsskötande nomader, som söker sig söderut för att utfodra sina djur, och bofasta bönder.

We Effect arbetar med långsiktigt och hållbart jordbruk och driver sedan tre år ett program, där lantbrukare lär sig metoder för att bättre ta tillvara regnvatten och hur man bättre vårdar sin mark och skyddar sina plantor från uttorkning.
– Vi jobbar med skydd av vattentäkter, och för att samla in vatten. Tänk er stuprännor från taken, som leder vattnet till plastcisterner. Eller vattendammar som grävs. Bönder som använder sig av sådan teknik är mer skyddade idag, berättar Hans.

We Effect utökar stödet
We Effect försöker nå så många bönder som möjligt med dessa fungerande metoder – men behöver göra mer. Därför har We Effect utökat stödet till tre bondeorganisationer i Kenya.

– Med det extra stödet om 200 000 kronor per organisation ska de arbeta med att ta tillvara regnvatten när det kommer, samt skydda vattentäkterna från förorening, säger Hans Lind.

Stöd We Effects verksamhet genom att bli månadsgivare!