Torkan i Centralamerika slår hårt mot bönderna

Klimatförändringarna har en stor påverkan på de traditionella odlingscyklerna i Centralamerika. I år har den annars bördiga regnperioden avstannat helt i stora delar av regionen och påverkat matproduktionen. Särskilt hårt drabbade är de småskaliga bönderna som We Effect arbetar med.

Stora delar av den så kallade torrkorridoren som löper genom Centralamerika har drabbats av den ovanliga värmeböljan som i sin tur resulterat i torka. I Honduras och El Salvador har regeringarna utfärdat en nationell nödsituation och akuta hjälpinsatser planeras för att ta itu med krisen.

I Honduras har motsvarande 80 procent av den förväntade produktionen av majs, den viktigaste basvaran, förlorats. I El Salvador beräknas en halv miljon människor ha drabbats av torkan.

We Effect arbetar med långsiktigt bistånd. Vi stödjer lokala bondekooperativ och gräsrotsrörelser för att de ska utveckla ett hållbart jordbruk, genom att till exempel utveckla lämplig teknik för anpassning till klimatförändringarna. Det kan handla om vattenskördningsteknik, sädesmagasin och främja diversifiering av grödor och gemensamma försörjningsprojekt, såsom ekologiska örtträdgårdar, för att säkerställa familjers matintag.

Läs mer om hur torkan drabbat bönderna i El Salvador.