Utmana Fattigdomen: We Effects medlemsorganisationer i Zambia

Elin Bergström, lantbrukare från Sundsvall och representant LRF tillsammans med Florida Sikufa och Anna Silubunga, lantbrukare från Mabele

Inom projektet ”Utmana Fattigdomen” får representanter från sex av We Effects medlemsorganisationer och Sveriges största kooperativa företag, inblick i We Effects fältarbete.

Den 18-25 augusti reste representanter från Coop, HSB, KfStockholm, LRF, OK och Riksbyggen med We Effect till Zambia för att ta del av We Effects arbete i fält.

Resan ingår i We Effects projekt “Utmana Fattigdomen”. Syftet med projektet är att öka kunskapen och engagemanget för de frågor We Effect arbetar med, hos We Effects medlemsorganisationer, för att vi tillsammans ska kunna arbeta för att utmana fattigdomen och bidra till de globala hållbarhetsmålen.

– För att på riktigt kunna bekämpa fattigdom, måste vi alla arbeta tillsammans. Våra medlemsorganisationer är jätteviktiga i vårt arbete både genom sin expertis, men också genom att vi kan nå ut till deras medlemmar och kunder, säger Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect.

Under fem dagar fick deltagarna träffa We Effects personal på region- och landkontoren i Zambia och We Effects lokala samarbetsorganisationer Cotton Association of Zambia och Civic Forum on Housing and Habitat i Zambia.

Resan följde projektets tre teman hållbart jordbruk, värdiga bostäder och finansiella tjänster. Deltagarna fick besöka ett antal projekt och själva delta i aktiviteter på samma teman.

Hållbara jordbruksmetoder i ett land hårt drabbat av klimatförändringar

Zambia är hårt drabbat av klimatförändringar och regnen kommer oregelbundet eller uteblir helt. Nu står landet inför ytterligare en potentiell torka och matkris. Landets södra delar är värst drabbade. För tillfället har 1,7 miljoner zambier svårt att få mat för dagen. Situationen väntas förvärras under det närmaste halvåret.

Genom studiecirklar i Mabele, Mumbwa, fick gruppen lära sig om hållbara jordbruksmetoder, som till exempel hur man bäst förbereder marken inför bomullsodling och samtidigt bevarar fukten i marken och sparar på vatten.

– Här har man lärt sig hur man ska odla på ett hållbart sätt för att kunna tackla klimatförändringarna. Jag har fått en ännu större respekt för olika former av lantbruk och matproduktion, säger Elin Bergström, från LRF.

– Människor tar också verkligen hand om sina resurser och det finns inget matsvinn. Man lagar bara den mat man behöver och den lärdomen tycker jag vi behöver ta vara på även i Sverige, fortsätter Åsa Sandberg, Coop.

Fr.v. Lena Aronsson KfS, Anna Papatziamos OK, Anna Bengtsson HSB, Elin Bergström LRF, Muhamed Mandzic Riksbyggen, Åsa Sandberg Coop

Tillsammans med We Effects samarbetsorganisation Cotton Association of Zambia besökte deltagarna också landets första bondeägda bomullsrenseri, vilket ger kooperativens medlemmar kontroll över, och ett högre pris för, bomullen.

De fick också lära sig mer om initiativet ”From farm to fabric”, där hela värdekedjan följs och avslutas med att kvinnor får utbildning i att spinna och väva bomullen, för att sedan kunna sälja slutprodukten – tygerna. I Zambia utför kvinnorna den största delen av arbetet på fältet, medan männen i regel ansvarar för försäljning. Genom initiativet, i kombination med spara- och lånagrupper, får kvinnor möjlighet att själva ta kontrollen över hemmets ekonomi.

– Det är häftigt att se hur kvinnorna kan bidra med en inkomst till familjen och också att de har så mycket företagsanda i sig, säger Anna Papatziamos, på OK.

– Spara och lånagrupperna är verkligen kooperation i sin renaste form, fortsätter Lena Aronsson från KfS.

Värdiga bostäder en mänsklig rättighet

I Mahopo, i utkanten av landets huvudstad Lusaka, har We Effects samarbetsorganisation Civic Forum on Housing and Habitat arbetat för att säkerställa mark för människor att bygga hus på. Genom bostadskooperativ hjälps medlemmarna åt med både husbyggen och att skapa bra boendeförhållanden.

– Det finns en sån glädje i att kunna förbättra sin situation och få ett värdigt boende för sig själv och sina barn, säger Anna Bengtsson från HSB.

Den svenska gruppen fick följa byggprocessen och själva pröva på att tillverka tegelstenar.

– Jag är imponerad av de människor jag träffat, som lever under tuffa förhållanden, och samtidigt utför ett jättehårt arbete. Både på fälten och när de tillverkar tegelstenar och bygger hus, säger Muhamed Mandzic, från Riksbyggen.

Under resten av året kommer deltagarna på resan att dela med sig av sina erfarenheter inom sina egna organisationer.

– Det går inte att blunda för att många av de människor som vi mött under den här resan är de som allra minst påverkan på klimatet, men är de som drabbas hårdast av klimatförändringarna, säger Anna Bengtsson, HSB.