Vi kan nå jämställdhet i världen – det här kan du göra!

Det är möjligt att utrota fattigdomen och skapa ett jämställt samhälle. Men då måste satsningarna ske där de flesta fattiga finns – på landsbygden. Det här kan du göra för att ge landsbygdens alla kvinnor ett rättvisare och bättre liv.
Det är möjligt att nå jämställdhet! Ana Meija Chococ från Guatemala giftes bort som 14-åring, till ett fattigt liv där mannen bestämde det mesta. Genom stöd av We Effect och en lokal bondeorganisation odlar hon idag ekologiska varor och säljer dem själv på en särskild bondemarknad där kvinnor har tillträde. Hon tjänar egna pengar och kan spara en del. Mannen, som först var skeptisk, ser nu hur familjens ekonomi blir bättre och har börjat behandla henne som en jämlike. Foto: Claudio Vásquez Bianchi

En majoritet av alla fattiga i världen är kvinnor. Och de allra flesta av dessa kvinnor bor på landsbygden. Deras vardag är ofta svår, med långa dagar och hårt arbete på åkern och i hemmet. De har heller ingen makt över inkomsterna som de själva bidrar till; av världens alla markägare är endast 13 procent kvinnor.*

Samtidigt vet vi att skördarna skulle öka kraftigt om kvinnor och män hade samma möjligheter att bruka jorden. Forskning visar att skördarna skulle kunna öka med så mycket att 100-150 miljoner människor skulle slippa gå hungriga, om kvinnorna hade samma tillgång till mark och ekonomiska medel i jordbruket som män.** När kvinnan får ökat inflytande över hushållsekonomin ger det dessutom vinster för hela familjen. Detta eftersom de lägger mer pengar på mat, sjukvård, och utbildning än vad män gör. Att stötta fattiga kvinnor på landsbygden är därför helt avgörande om man vill förändra kvinnors situation i ett större, globalt perspektiv.

Det här kan DU göra:

  1. Säg ifrån. Arbetet för en jämställd värld kräver modiga individer. Skriv en insändare, som den här. Eller säg ifrån på sociala medier när någon gör ett övertramp. Var den röst som de fattigaste kvinnorna i världen inte har.
  2. Ställ dina lokala politiker mot väggen inför valet 2018 – hur ser deras partis biståndspolitik ut? Vad tänker de göra för att påverka jämställdheten i världen på riktigt, globalt?
  3. Köp varor som är producerade på ett rättvist sätt. Ta reda på så mycket du kan om hur varorna är producerade, ställ frågor till handlare och leverantörer. Fairtrade arbetar till exempel med flera kooperativ som särskilt satsar på jämställdhet och lika villkor för kvinnor och män.
  4. Lär dig mer om FNs globala mål, som Sverige förbundit sig att bidra till. Mål 5 är att uppnå jämställdhet för alla till år 2030. Sprid kunskapen!
  5. Stötta någon av de organisationer som arbetar med fattigdomsbekämpning genom jämställdhet. We Effect är en av dem.

// Anneli Rogeman, vd We Effect

 

* UN Women: Turning promises into action. Gender equality in the 2030 agenda for sustainable environment.

** FAO at work 2010-2011. Women – key to food security