”Vi känner oss svikna av mänskligheten”

Islam Wael Burnat

Ett barn och tre vuxna som deltagit i projekt We Effect driver i Palestina har dödats i den senaste tidens konflikt mellan Israel och Hamas. Mitt bland sorg och misströstan har ändå ett nytt hopp tänts bland unga palestinier om en stundande förändring.

Sextonårige Islam Wael Burnat sköts till döds den 18 maj av israeliska soldater när han tillsammans med sina vänner deltog i folkliga demonstrationer mot de israeliska attackerna mot Gaza och förflyttningen av palestinska familjer i Jerusalem. Pojken var i en lekpark i byn Bil’in i utkanten av Ramallah i närheten av den israeliska muren. Lekparken Abu Lemon är del av ett projekt som stöds av We Effect och Radiohjälpens insamling Världens Barn.

– Vi byggde den här lekparken intill muren just för att ge barnen i det här området ett tryggt ställe att leka på, någonstans för dem att andas. Mitt hjärta går sönder, säger Nora Hamdan, programansvarig för We Effects verksamhet i Ramallah.

Även tre medlemmar i ett jordbrukskooperativ i Gaza som stöds av We Effect har dödats under den senaste tidens oroligheter.

– Många andra har tvingats lämna sina hem för att ta skydd undan våldet, berättar Adleen Karajah, chef för jordbruksorganisationen PACU på Västbanken.

Flera företrädare för We Effects samarbetsorganisationer i Palestina vittnar om hur de israeliska raketattacker som inleddes den 10 maj har slagit vardagen i spillror.

– Det handlar inte om våldsamheter, det här är ett krig, säger Dr Jad Isaac, chef för ARIJ, en ideell organisation som arbetar med utbildning och forskning i Palestina.

De är särskilt upprörda över att så många barn omkommit. Enligt palestinska myndigheter har 232 personer dödats i Palestina under de tio dagar raketattackerna pågick, varav 65 barn. Runt 1 900 personer har skadats.

– Det som sker i Gaza just nu är så hemskt att det inte går att föreställa sig, säger Amal Khnesishe, chef på kvinnorättsorganisationen PWWSD.

We Effect och andra svenska organisationer som verkar i Palestina har gått samman i ett gemensamt uttalande för eldupphör och fred. Organisationerna kräver att Sveriges regering, EU och FN verkar för att både Israel och Hamas upphör med raketattacker, flyganfall och oproportionerligt våld, samt agerar för att våldet upphör.

– Vi fördömer attackerna som har tagit så många människors liv, även barns liv. Vi kräver att världssamfundet agerar för att få ett stopp på konflikten och att båda parter visar respekt för mänskliga rättigheter, säger Monica Nordenwald.

We Effects samarbetspartners i Palestina anser att grundproblemet är Israels ockupation och att våldsamheterna kommer att fortgå tills den upphör.

– De här nuvarande attackerna kommer att få ett slut vilken dag som helst, men sedan kommer det att starta igen, säger Fuad Abu Saif, chef för jordbruksorganisationen UAWC.

Man hoppas på stöd från både Sveriges regering och EU för en långsiktig lösning. Utan en långsiktig lösning finns inga möjligheter för palestinierna att bygga ett värdigt och fullgott vardagsliv, säger de. Omvärlden måste agera kraftigare för att trygga palestiniernas mänskliga rättigheter och rätt till liv.

– Vi känner oss svikna av mänskligheten, säger Izzat Zeidan, programchef vid jordbruksorganisationen PARC med projekt runt om Västbanken och Gaza.

De uppmanar Sveriges regering att sätta press på EU att agera mot den olagliga israeliska ockupationen och bosättningspolitiken för att få ett slut på diskrimineringen och fördrivningen av palestinska familjer.

Mitt bland all uppgivenhet och misströstan har ändå ett nytt hopp tänts bland unga palestinier om en stundande förändring. En av We Effects medarbetare i Palestina, som vi av säkerhetsskäl inte kan nämna vid namn, vittnar om en ny känsla vid de demonstrationer hen deltagit i mot våldsamheterna.

– Alla känner av att det är annorlunda den här gången. Det finns, helt ärligt, ett nytt hopp att kanske kommer någon liten förändring ut av detta som kan förändra livet för oss till det bättre, säger Monica Nordenwald, We Effects landchef i Palestina.

Hen berättar att i motsats till den andra intifadan för tjugo år sedan så är det inte bara män och unga pojkar som är ute på gatorna för att protestera, utan även kvinnor och barn.

– Det är en jättestor förändring. Det är inte ett politiskt uppror, det är ett folkligt uppror, säger hen.

– Och vi känner trots allt att vi har stöd hos vanligt folk i andra länder. Kanske inte i utländska regeringar, men definitivt folkligt stöd. Kanske, kanske kommer de här ländernas regeringar att lyssna på sina medborgare och tänka om, att detta inte är en konflikt mellan två jämbördiga parter, säger hen.

Av

Anna Koblanck