Vi måste försvara dem som försvarar vår planet

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect

Att människor världen över just nu engagerar sig i miljö- och människorättsfrågor är viktigare än någonsin. Tyvärr är detta ofta förenat med hot och fara. De som kämpar för en bättre värld trakasseras och mördas. Utvecklingen är alarmerande och helt oacceptabel. Det svenska näringslivet, beslutsfattare och civilsamhället måste tillsammans försvara dem som försvarar vår planet. Det skriver Amnesty, We Effect och Greenpeace i en gemensam debattartikel med anledning av FN:s klimatmöte som börjar idag.

Idag träffas världens länder på FN-mötet Climate Action Summit i New York. Ett ämne som borde stå högst på dagordningen är hur vi kan försvara dem som kämpar för att rädda planeten.

Runt om i världen hotas, trakasseras och mördas de som kämpar för att göra världen bättre. Människor drivs från sina hem och marker för att ge plats för gruvor, gallerior och plantager. De som protesterar tystas, hotas och mördas för att de står i vägen för storskaliga ekonomiska intressen. De som borde prisas för sitt engagemang, har istället blivit måltavlor.

Bara under förra året dödades 247 människor som kämpade för rätten till sin mark, en bra miljö eller urfolks rättigheter, enligt Front Line Defenders Global Report. En ny kartläggning bland elva samarbetsorganisationer till We Effect i Guatemala och Honduras, visar att samtliga hotats av myndigheter, polis, militär eller privata företag. De som vågar anmäla utsätts för nya övergrepp och möts av ett ointresse från myndigheter att utreda brotten.

I Sverige kan hot polisanmälas och leda till åtal, i många av de länder där vi verkar sker övergrepp inte sällan på öppen gata – med ett rättsväsende som blundar och med makthavarnas goda minne.

Greta Thunberg, som seglat över Atlanten för att delta i FN-mötet, har skapat en medvetenhet kring klimatfrågan som få andra har gjort, någonsin. Men för det betalar hon ett högt pris. Hon trakasseras på Twitter och nyligen åtalades en svensk man för att ha mordhotat henne.

Vi kan motverka denna alarmerande utveckling. De senaste två åren har We Effect, Amnesty International och Greenpeace arbetat tillsammans i ett gemensamt projekt där 200 unga miljö- och människorättsaktivister i Latinamerika har utbildats och rustats för att överleva, för att kunna fortsätta kampen för miljö- och mänskliga rättigheter.

Vi arbetar traditionellt på helt olika sätt. Men genom projektet, ”Defend the Defenders”, har vi gått samman för att hitta nya vägar att bemöta hoten. Idag är de människor som stöttats av projektet starkare – de vet hur de ska agera när de hotas och de har skapat ett säkerhetsnätverk för att kunna hjälpa varandra.

Vårt projekt kan inspirera och ge en fingervisning om hur vi kan arbeta för att försvara de människor som står vid frontlinjen för att försvara världen. Men det räcker inte. Det krävs omfattande, snabba och gemensamma insatser för att göra verklig skillnad. Sverige har ett ansvar och möjlighet att driva denna förändring.

  • Samarbete. Svenska organisationer måste jobba gränsöverskridande och dela sina särskilda styrkor för att stödja människor som hotas för sitt engagemang. Vi måste sluta arbeta i stuprör och hitta gemensamma lösningar som stärker skyddet för miljö- och människorättsaktivister.
  • Fokus. Regeringens politik måste genomsyras av att stärka skyddet för människor som riskerar livet för en bättre värld. Att försvara dem är att motverka att människor tvångsförflyttas, att bekämpa diskriminering av kvinnor, av urfolk, och att stå upp för rätten till rent vatten, mat, sanitet, hälsa och möjlighet till försörjning.
  • Ansvar. Svenska företag och banker kan och bör ta ett större ansvar genom sina internationella verksamheter, inklusive leverantörsled och investeringar. De affärer som görs måste stärka människors rättigheter, inte bidra till att kränka dem. Alla företag måste göra en riskanalys, en “human rights due diligence”, för att säkerställa att de inte bidrar, eller riskerar att bidra, till negativ påverkan på mänskliga rättigheter.

Det är ett globalt misslyckande varje gång en person tystas, hotas eller mördas för att hen försökte göra världen till en bättre plats. För att rädda världen måste vi först se till att försvara dem som kämpar för att rädda den.

Det är allas vårt ansvar att stå upp för dem som står upp för våra rättigheter.

Anna Tibblin, Generalsekreterare We Effect
Parul Sharma, Sverigechef Greenpeace
Anna Lindenfors, Generalsekreterare Amnesty i Sverige