”Viktigt att fortsatt värna det långsiktiga utvecklingssamarbetet.”

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect.

Regeringen har givit Sida i uppdrag att utreda hur det svenska biståndet ska se ut efter coronapandemin. We Effect välkomnar regeringens uppdrag till Sida, och betonar att det är viktigt att värna det långsiktiga utvecklingssamarbetet även när de akuta behoven är stora.

– Det är viktigt att vi styr om för att möta de akuta humanitära behov som har uppstått i och med krisen, men det är lika viktigt att vi fortsätter att satsa på det långsiktiga utvecklingssamarbetet för att se till att världen står bättre rustad inför nästa kris, säger Anna Tibblin, We Effects generalsekreterare.

I en intervju med Ekot, Sveriges Radio, den 14 maj säger biståndsminister Peter Eriksson att han gärna ser att Sverige ökar biståndet för att möta de behov som coronakrisen medfört i mottagarländerna. We Effect uppmanar Sveriges politiska beslutsfattare att stödja ministerns propå.

– Det är bra att ministern mot bakgrund av den förödelse som coronapandemin orsakar i världen vill se ett ökat bistånd från Sverige framöver. Vi delar helt hans syn på frågan. Tillsammans måste vi hjälpas åt för att bygga en tryggare värld för alla efter krisen, säger Anna Tibblin.

Coronapandemin riskerar enligt FN att omintetgöra årtionden av utveckling i världens fattigaste länder och orsaka akut hungersnöd för ytterligare upp emot 130 miljoner människor.

– Riskerna med hungersnöd som kommer i krisens spår visar hur viktigt det är att vi satsar på ett hållbart jordbruk i världen och en säker tillgång på livsmedel för alla. De akuta insatserna räddar för dagen, men det är de långsiktiga insatserna som kan förändra livsvillkoren i grunden, säger Anna Tibblin.