We Effect får 18 miljoner av Postkodlotteriet till kampen mot hungern i världen

We Effect generalsekreterare Anna Tibblin med årets check från Postkodlotteriet.

We Effect generalsekreterare Anna Tibblin med årets check från Postkodlotteriet.

Vid Svenska Postkodslotteriets utdelning av lotteriöverskottet 2021 har We Effect tilldelats 18 miljoner kronor. Pengarna kommer att gå till We Effects arbete med att stötta småskaliga bönder i världens fattiga länder mot hunger och fattigdom.

– De här pengarna kommer att göra skillnad! Jag vill rikta ett varmt tack till Postkodlotteriet och alla lottköpare. När världen nu befinner sig i kris är stödet till de mest utsatta viktigare än någonsin, säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect.

Totalt 58 ideella organisationer får dela på drygt en miljard kronor från Svenska Postkodlotteriet i år. We Effect har varit förmånstagare sedan 2009 och har sammanlagt tagit emot drygt 170 miljoner kronor över åren.

Pengarna från Postkodlotteriet kommer att användas till We Effects långsiktiga arbete med att stötta småskaliga bönder i 20 verksamhetsländer att driva ett hållbart och jämställt jordbruk för att försörja sig och trygga tillgången på mat.

– Runt hela världen lever miljontals människor i svår fattigdom. Många har inte tillräckligt med mat för dagen, och kvinnor är särskilt utsatta. We Effect vill förändra detta, säger Anna Tibblin.

We Effect arbetar för att utrota fattigdomen i världen genom att verka för rätten till mat, jämställdhet, klimaträttvisa, hållbar utveckling och hjälp till självhjälp. Organisationen är världens största kooperativa biståndsorganisation och samarbetar med cirka 160 partnerorganisationer i Afrika, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och på Balkan.

Nästan en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet och betalar för en lott varje månad. Detta genererar ett överskott som går till ideella organisationer. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan organisationerna hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt.

Totalt har Poskodlotteriet delat ut drygt 12 miljarder kronor till ideella organisationer sedan starten.

-Tillsammans med nära 60 ideella organisationer har vi en bättre värld i sikte. Vi kämpar tillsammans, sida vid sida. Vi, för att generera ett så stort överskott som möjligt till er. Och ni, för att världen ska bli bättre för människa, djur och natur. För det är ni som allra bäst vet hur vi når dit, säger Anders Årbrandt, vd på Novamedia Sverige AB som är operatörsbolag för Svenska Postkodlotteriet.

#postkodeffekten #postkodlotteriet

Länk till Postkodlotteriets landningssida: https://www.postkodlotteriet.se/valgorenhet/postkodeffekten/mer-valgorenhet—tack-vare-dig