We Effect fasar ut verksamheten i Myanmar, Kambodia och Vietnam

We Effects styrelse har beslutat att fasa ut organisationens verksamhet i Myanmar, Kambodja och Vietnam.

Syftet med beslutet är att fokusera We Effects arbete i Asien. Program med liten verksamhet och få partnerorganisationer fasas ut, för att frigöra resurser och öka programvolymen och mervärdet i de andra verksamhetsländerna i Asien.

Beslutet innebär också att We Effects regionkontor i Vietnam kommer att stängas. Beslut kommer att fattas inom kort om hur styrning av och stöd till landprogrammen i Sri Lanka, Filippinerna och Palestina bäst ska organiseras.

– Jag vill tacka våra partnerorganisationer och fantastiska personal i Vietnam, Kambodja och Myanmar för deras professionella arbete och deras engagemang i arbetet att bekämpa fattigdom och orättvisor, säger Anna Tibblin, Generalsekreterare We Effect.

– Det här är ett svårt beslut, men det kommer att hjälpa We Effect som en global organisation att fokusera vårt arbete leverera bättre resultat. Vi tar genom det ansvar för att säkerställa mer effektivt och hållbart bistånd.

We Effect arbetar idag i 24 länder i Afrika, Europa, Asien och Latinamerika.

Utfasningen av verksamheten i Myanmar, Kambodja och Vietnam ska vara slutförd senast i december 2020.