We Effect har gett kvinnor kraft i 60 år

Det började 1958 när eldsjälar inom den svenska kooperationen startade insamlingen ”Utan Gränser”. Idag heter organisationen We Effect och är en av Sveriges största biståndsorganisationer med verksamhet i 24 länder. Redan från start genomfördes projekt tillsammans med lokala partners genom principen ”hjälp till självhjälp”. Målet var då, och är fortfarande, att kombinera lokalt företagande med demokratiskt deltagande i biståndsprojekt runt om i världen.

– I mer än 60 år har den kooperativa rörelsen stöttat människor att bli starkare, stått upp för den internationella solidariteten, och bidragit till en bättre värld, säger We Effects ordförande Tommy Ohlström.

– Samarbetet med We Effect är viktig för de kooperativa medlemsföretagen. Genom att stödja We Effect bidrar de till att ta globalt ansvar. Jag är stolt över att få arbeta med We Effects konkreta och långsiktiga stöd till människor som lever i fattigdom. Det gör skillnad på riktigt, säger han.

Sedan starten för 60 år sedan har mycket hänt: Kooperativa Föreningen var under 1960 pådrivare för statligt bistånd och föregångaren till Sida; 1988 anordnades utställningen ”Kooperativa Kungsan” i Kungsträdgården; 1997 är Kooperation Utan Gränser en av grundarna av föreningen Rättvisemärkt; 2004 införs ”Biståndsknappen” på Coops pantautomater; 2013 bytte organisationen namn från Kooperation Utan Gränser till We Effect.

– Vår historia är fylld av stolthet och fantastiska glädjeämnen, men här finns också kriser, korruption och svek. Kombinationen av erfarenheter gör oss både starkare och bättre. 60-årsfirandet är en ursäkt för att stanna upp och fundera – vad har vi gjort för skillnad? Kan vi, handen på hjärtat, säga att världen är bättre än den hade varit om vi inte hade funnits? Svaret är ja, säger generalsekreterare Anna Tibblin.

– Vi vet att vi har bidragit till att småbönder har fått en starkare representation i södra Afrika och till att bostadskooperation har vuxit sig stark i Latinamerika. Vi kan stolt berätta liknande historier från många länder.

En majoritet av de som lever i fattigdom är kvinnor på landsbygden som lever av jordbruk. Trots detta har kvinnor betydligt sämre tillgång till ekonomiska resurser och möjligheter att äga och kontrollera mark. Nyckeln till att utrota hunger och fattigdom är därför att stödja just dessa kvinnor.

– När kvinnor får ökat inflytande och makt över sina egna liv gynnar det hela familjen eftersom mer pengar läggs på mat, sjukvård och utbildning. Det är några av många anledningar till varför We Effect har ett starkt fokus på kvinnors och flickors rättigheter, menar Anna Tibblin.

Genom att arbeta långsiktigt med jämställdhet och genom att stödja de människor som varje dag tar striden, bidrar We Effect till bättre förutsättningar för både kvinnor, män och barn över hela världen.

Och arbetet ger resultat. 1958 levde över 60 procent av världens befolkning i extrem fattigdom. Idag, 60 år senare, är motsvarande siffra omkring tio procent. We Effects vision är att fattigdomen inom tolv år har utrotats och att organisationen måste ta fram en verksamhetsplan för att lägga ner sig själv 2030.

– Genom åren har tusentals människor varit engagerade i vår verksamhet, både i Sverige och i andra länder. 60-årsfirandet är en möjlighet att stanna upp och säga tack, ert arbete har varit otroligt viktigt, säger Anna Tibblin.

– Det är när människor organiserar sig och arbetar tillsammans som de blir starka. Det är kärnan i all kooperation, och kärnan i We Effects arbete, säger Tommy Ohlström.

 

För ytterligare information – vänligen kontakta:
Helena Esscher, pressansvarig We Effect
Telefon: 070-104 0839
E-post: helena.esscher@weeffect.se

We Effect är en biståndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt – för att förändringar ska bestå. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i vårt biståndsarbete i 25 länder i fyra världsdelar. Våra fokusområden är jämställdhet, landsbygdsutveckling, bostäder, och tillgång till mark. Bakom organisationen står ett sextiotal svenska företag och organisationer med rötter i den svenska kooperationen. www.weeffect.se.