We Effect i Almedalen

Under årets Almedalsvecka kommer We Effect att fokusera på frågan om rätten till ett värdigt boende – och om varför man på allvar måste börja se på bostäder som en mänsklig rättighet, och inte en handelsvara. Inbjuden att tillsammans med oss diskutera frågan är FN:s särskilda rapportör för rätten till bostad. Vi kommer också att dela i en rad andra seminarier.

Måndag 1 juli klockan 16-19

Förhandsvisning av filmen PUSH

Närmare 900 miljoner människor lever i slum och kåkstäder. Samtidigt ökar spekulationen i bostäder som en handelsvara och den globala bostadskrisen växer – även i Sverige. Vem betalar priset? Finns det alternativ?

Filmen PUSH speglar en global fastighetsmarknad som genomgått en stor förändring det senaste decenniet. Vad händer när människors rätt till en bostad utmanas av starka marknadskrafter? Filmen följer FN:s särskilda rapportör för rätten till en bostad som reser jorden runt för att försöka förstå hur den globala bostadskrisen utvecklas, vilka krafter som står bakom utvecklingen och hur människor drabbas. Filmvisningen i Almedalen är en förhandsvisning av PUSH innan filmens premiär i Sverige i höst.

Medverkande i panelsamtal:

 • Leilani Farha, Special Rapporteur on the Right to Housing, UN
 • Fredrik Gertten, dokumentärfilmare
 • Anna Tibblin, moderator, generalsekreterare, We Effect
 • Anders Lago, förbundsordförande, HSB
 • Mårten Lilja, vice vd och chef affärsområde Bostad, Riksbyggen
 • Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58186

Tisdag 2 juli klockan 8-8.45

Vad vill du fråga Leilani Farha, FN:s bostadsrapportör?

Ett interaktivt samtal med publiken

Uppskattningar visar att 1,8 miljarder människor inte har tillgång till ett värdigt boende. Enligt Leilani Farha, FN:s särskilda rapportör för rätten till en bostad, driver ohållbara investeringar den globala bostadskrisen. Det i sin tur leder till att hemlösheten ökar i takt med att hyrorna stiger, både i Sverige och övriga världen. Hur är det möjligt i en värld som blir allt bättre för fler? Vilket ansvar har stater? Hur kan företag och nya partnerskap bidra till att lösa den globala bostadskrisen? Kom och ställ din fråga!

Medverkande:

 • Leilani Farha, Special Rapporteur on the Right to Housing, UN
 • Anna Tibblin, generalsekreterare, We Effect

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58319

Vi deltar också i Vinnovas seminarium:

Tisdag 2 juli klockan 13-13.45

Hur kan innovation lösa våra globala utmaningar?

Hur kan vi ta vara på svensk innovationskraft i genomförandet av Agenda 2030 och öka lärandet och samarbetet mellan svenska innovations- och biståndsaktörer? För att nå de Globala målen krävs det att fler och nya aktörer engageras, inte bara med finansiella resurser utan även med idéer och kunnande.

Medverkande:

 • Carin Jämtin, generaldirektör, Sida
 • Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova
 • Anna Tibblin, generalsekreterare, We Effect
 • Måns Nilsson, verkställande direktör, Stockholm Environment Institute
 • Louise Berg, verkställande direktör, SIPSHIP och grundare av NextPeriod
 • Nina Strandberg, moderator, Sida

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56713