We Effect i Almedalen 2023

Fotograf: Elin Nysten/Region Gotland

We Effect deltar i flera spännande seminarium under Almedalen i sommar. Här kan du läsa vilka event vi kommer närvara på. Hoppas vi ses på plats! Vissa seminarier kommer även att sändas live.

Onsdag 28 juni, kl. 14:00-14:45

Bortom Ukraina och närområdet – hur kan svenskt bistånd göra största möjliga nytta för världen?

Regeringen planerar en historisk reformering av svenskt bistånd – Ukraina prioriteras och biståndet kopplas närmare handel och företag. Men är det rätt väg framåt?

Den feministiska utrikespolitiken och målet att avsätta 1 procent av BNI till bistånd skrotas, Ukraina och närområdet prioriteras och biståndet kopplas närmare handel och svenska företag. Samtidigt förbereds en reform med långsiktighet, transparens och effektivitet som ledord. Är detta vägen framåt i ett läge då världen står inför enorma utmaningar? Där mat- och klimatkris, tillsammans med pandemins kvardröjande effekter gör att utvecklingen i många länder gått bakåt och fler människor än någonsin befinner sig på flykt. Vilka möjligheter och risker ser organisationer från det civila samhället med den nya politiken? Hur påverkas Sverigebilden av den nya inriktningen och vad säger företrädare från båda sidor i politiken om de utmaningar biståndet – och världen – står inför? Välkommen till ett seminarium som tar upp spännande frågor kring handel, jämställdhet, klimat, demokratisk tillbakagång och biståndets roll för att skapa en bättre och säkrare värld!

Medverkande:
Yusuf Aydin, Ledamot Utrikesutskottet, Kristdemokraterna
Katarina Tolgfors, Ledamot Utrikesutskottet, Moderaterna
Janine Alm Ericson, Ledamot Utrikesutskottet, Miljöpartiet
Ylva Wessén, Vd, Folksam
Mariann Eriksson, Generalsekr, Plan Sverige
Karin Lexén, Generalsekr, Naturskyddsföreningen
Charlotta Norrby, Generalsekr, Svenska missionsrådet
Niclas lindgren, Generalsekr, PMU
Maria Nyberg, Generalsekr, Union to Union
Erik Lysén, Generalsekr och moderator, Act Svenska kyrkan
Louise Lindfors, Generalsekr och moderator, Afrikagrupperna

Arrangör: ACT Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Naturskyddsföreningen, Plan Sverige, PMU, Svenska missionsrådet, Union to unionen och We Effect.
Plats:
Strandgatan 19, ”TCO-landet, Stora Scen”
Läs här för mer information.

Torsdag 29 juni. Kl. 09:00-09:45

Är innovationer svaret på hur vi ska kunna bo bra?

Bostadsmarknaden står för en uppsjö av utmaningar. Innovationer kan spela en viktig roll i att lösa framtidens boendeutmaningar. Kan vi skapa hållbara och bra bostäder för alla genom att utveckla och implementera nya teknologier och koncept?

Vi har en stor bostadsbrist som hindrar både unga från att överhuvudtaget skaffa en egen bostad och äldre från att flytta till en bostad som skulle passa dem bättre. Vi behöver bostäder för människor i olika åldrar, med olika plånböcker och i olika upplåtelseformer över hela landet. Men ett bra boende är mer än tak över huvudet. Förutom att fler ska ha råd, bör hemmet också bidra med trygghet och gemenskap. Samtidigt behöver vi minska vår resursanvändning för att respektera planetens gränser och nyttja teknisk och innovation för att skapa smarta och flexibla hem. I vår version av draknästet ligger fokus på att lösa bostadsmarknadens utmaningar. Här handlar pitcharna om vad som kan göras för att alla i Sverige ska ha ett bra boende att leva i – och en panel som tycker till. We Effect är med på plats för att berätta om tre av sina projekt och hur vi arbetar med rätten till värdigt boende.

Medverkande:
Gert Wingårdh
Ingela Lindh
Nadia Tolstoy
Mattias Goldmann
Mikael Ahlström
Johanna Frelin
Mårten Lilja

Arrangör: Riksbyggen
Plats: S:t Hansgatan 22, ”Rosas trädgård”
Läs mer här.

Torsdag 29 juni. Kl. 16:00-16:45

Miljöbrott, korruption och kränkningar – vem har ansvaret i värdekedjan?

De senaste åren har ett antal lagar på EU-nivå kommit på plats som syftar till att öka företags och finanssektorns ansvar för miljö och mänskliga rättigheter. Men hur långt bör ansvaret sträcka sig i värdekedjan? Vad är det som miljö- och människorättsförsvarare och anställda i vill att exempelvis finanssektorn ska ta ansvar för och vad görs redan idag?

Medverkande:
Emilie Westholm, Chef Ansvarsfullt ägande, Folksamgruppen
Charlotte Junghus,, Researcher global supply chains, Swedwatch
Tomas With, Vice förbundsordförande, IF Metall
Hanna Sjölund, Moderator, Påverkansansvarig, We Effect

Arrangör: Folksamgruppen och We Effect
Plats:
S:t Hansgatan 12
Läs mer om seminariet här.

Torsdag 29 juni. Kl. 16:00-16:45

Business as usual? Vad krävs av svenska biståndsaktörer i den digitala omställningen?

Dagens alltmer komplexa globala utmaningar visar på behovet av nya lösningar och snabbare digital transformation i internationellt utvecklingssamarbete. För att uppnå Agenda 2030 krävs en systemomvandling i svenskt bistånd. En grön, digital och hållbar omställning av metoder är enda vägen framåt.

Den globala klimat- och hälsokrisen visar tydligare än någonsin på behovet av nya lösningar och digital transformation i internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. 87 % av 169 delmål som tagits fram i samband med de globala målen kräver digitalisering. Med 7 år kvar till Agenda 2030 krävs en systemomvandling i svenskt bistånd. En grön, digital och hållbar omställning av metoder är vägen framåt. Verktyg som digitala studios, digitalt resande och digital resultatuppföljning har potential att skapa bättre förutsättningar för ökad biståndseffektivitet och motståndskraft i samarbetsländer. Framför allt möjliggörs kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan globala nord och syd med fler möten på jämbördiga villkor som öppnar upp för att marginaliserade röster lyfts på beslutsfattares agendor. Alltmedan klimatet och ekonomin besparas. Kan svenska aktörer spela en nyckelroll i den digitala utvecklingen? Vad krävs i omställningen och vilka erfarenheter bör vi utveckla?

Medverkande:
Carin Jämtin, Generaldirektör, Sida
Josephine Sundqvist, Generalsekreterare, Läkarmissionen
Catherine CW. Waking’a, Kommunikationsansvarig för Östra Afrika, We Effect
Victor Galaz, Docent i Statsvetenskap, Stockholms universitet, Stockholm Resilience Center
Marcus Lundstedt, moderator, Head of Communications, Stockholm Resilience Center

Arrangör: We Effect och Läkarmissionen
Plats: Donnersgatan 6, ”Sverige i Världen”
Mer information finns här.
Webbsändninghttps://almedalsveckanplay.info/67172

Fredag 30 juni, kl. 09:00-09:45

Handel – mål eller medel för fattigdomsbekämpning?

Potentialen som finns för att utveckla handelns förmåga att bidra till fattigdomsbekämpning och en social, ekonomisk och miljömässig hållbar framtid är stor. Men idag fördelas inte de ekonomiska fördelarna från ökad handel jämlikt. Hur gör man rätt insatser?

Handelsfrågor som del av Sveriges bistånd har med den nya regeringen fått stor betydelse. Handel är en viktig del i att stärka lokala ekonomier och en sådan satsning har möjlighet att skapa ökat välstånd och säkerställa försörjning för småskaliga bönder. Rätt använt kan det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet bidra till att handel och näringslivets investeringar resulterar i ökat välstånd, stärkt institutionell kapacitet, ökad marknadstillgång för småskaliga bönder, kooperativa företag och producentorganisationer. Mer måste göras för att se till att de som redan är värst drabbade av fattigdom och idag lämnats helt utanför den globala handeln också får följa med på resan mot välstånd. Seminariet avser diskutera hur vi hittar synergierna för att förverkliga detta.

Arrangör: We Effect och Fairtrade Sverige
Plats: Donnersgatan 6, ”Sverige i Världen”
Läs här för mer information.

Fredag 30 juni, kl. 11:00-11:45

Varför pratar vi inte mer om hunger?

Dagligen tvingas 349 miljoner människor i 79 länder leva med akut matbrist. Varför uppmärksammas inte hungerfrågan mer? Vi behöver förstå och lyfta frågan bättre på den politiska agendan och agera. Men hur gör vi?

Världens matbrist ökar och miljoner människor har inte tillräckligt att äta. År 2030 beräknas fortfarande 670 miljoner människor – 8 procent av jordens befolkning – att vara undernärda, samma som år 2015 då Agenda 2030 lanserades. Trots detta hamnar hungerproblematiken i skymundan av stora frågor som den är tätt kopplad till – konflikt, klimat och jämställdhet. SIANI samlar representanter från civilsamhället, FN, media, politiken och ungdomsorganisationer för att samtala kring den globala hungersnöden och lyfta frågan på agendan.

Medverkande:
Madeleine Fogde, Programchef (moderator), SIANI
Hanna Sjölund, Head of Policy (moderator), We Effect
Josephine Sundqvist, Generalsekreterare, Läkarmissionen
David Grossman, Reporter, OmVärlden
Anne Poulsen, Dirktör, UN World Food Programme Nordic Office

Arrangörer: SIANI, AgriFoSe2030, Läkarmissionen, WFP, We Effect
Plats: Donnersgatan 6, ”Sverige i Världen”
Mer information finns här.
Webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/67453

Fredag 30 juni, kl. 17.00-17.45
EU:s globala roll – en spaning framåt efter Sveriges ordförandeskap

Den 30 juni markerar sista dagen av Sveriges ordförandeskap i EU. Med utgångspunkt i det blickar vi framåt och spanar om vilken roll EU har – eller borde ta – i globala utvecklingsfrågor.

Med avstamp i det svenska EU-ordförandeskapets sista dag spanar vi framåt: Vilka globala utvecklingsfrågor har präglat det senaste halvåret och vilka kommer att dominera framöver? Samtidigt som fler och fler medlemsstater pratar om en feministisk utrikespolitik har Sverige tagit bort ”etiketten”. Men vad har hänt med innehållet? Och hur kan och bör Sverige agera för att EU:s globala arbete ska leda till en mer jämställd värld? Är EU:s satsning på ”Defending democracy” något mer än anti-terrorlagstiftning? Vad krävs för att EU ska spela en större roll för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i världen?

Medverkande:
Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, Miljöpartiet
Erik von Pistohlkors, Biträdande chef, EU-kommissionens representation i Sverige
Isabella Olsson, Head of Global Advocacy, Läkarmissionen
Louise Bengtsson, Forskare, Sieps
Hanna Sjölund, Policyansvarig, We Effect

Arrangörer: CONCORD Sverige
Plats: Donnersgatan 6, ”Sverige i världen”
Mer information finns här. 
Webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/67947

Har du frågor gällande vår närvaro i Almedalen kontakta zandra.nilsson@weeffect.org eller hanna.sjolund@weeffect.org.