We Effect kommenterar biståndsbudgeten

We Effect välkomnar regeringens budget där en procent av Sveriges BNI går till internationellt bistånd. - Jag är otroligt stolt över att Sverige står upp för världen när en del andra länder drar ner biståndet, säger Anna Tibblin, We Effects generalsekreterare i en kommentar.

När regeringen idag presenterar budgeten för 2021 är biståndsramen 52,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en procent av Sveriges BNI. Det är en nedgång jämfört med prognosen i budgeten för 2020 på grund av coronapandemins effekter på svensk ekonomi.

– När hungern i världen förväntas fördubblas är det särskilt välkommet att regeringen och samarbetspartierna står upp för att minst en procent av BNI ska gå till bistånd, säger Anna Tibblin, We Effect, generalsekreterare.

Coronakrisen drabbar alla, men de mest sårbara drabbas hårdast. FN varnar för att antalet människor i världen som lider hungersnöd kan fördubblas till 265 miljoner. Utvecklingen i världen kan backa för första gången sedan FN:s mätningarna infördes 1990.

Länder som Danmark och Storbritannien har sänkt stödet till internationellt bistånd i coronakrisens spår. Ett fortsatt starkt svenskt engagemang behövs i världen och har även svenskarnas stöd.

– Hunger och fattigdom följer i pandemins spår. De globala behoven är tydliga och vi vet att det finns ett mycket stort stöd för Sveriges internationella engagemang. Krisen kan bara lösas genom att jobba tillsammans – i Sverige, med världen, säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect.

I biståndsbudgeten lyfts särskilt frågor som rör människorättsförsvarare. Av de 304 människorättsförsvarare i världen som mördades under 2019 hörde 195 hemma i Colombia, Guatemala, Honduras eller Filippinerna. Den rådande coronapandemin har förvärrat situationen ytterligare. Frågan har även belysts av We Effect tillsammans med andra svenska civilsamhällesorganisationer i rapporten ”Coronapandemin slår hårt mot världens utsatta”.

– Det är det glädjande att regeringen i budgetpropositionen särskilt lyfter vikten av att stödja urfolk och människorättsförsvarare, särskilt kvinnliga människorättsförsvarare som ofta är småskaliga bönder. De är livsviktiga för världen, för produktionen av mat och för klimatet. De behöver och förtjänar vårt stöd, säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect.

 

Av

Camilla Lundberg Ney