We Effect lämnar Nicaragua till följd av ny lag

Biståndsorganisationen We Effect kommer med omedelbar verkan att fasa ut verksamheten från Nicaragua. Beslutet är en konsekvens av den nya lagstiftning som innebär att alla personer och organisationer som får finansiellt stöd från utlandet har en skyldighet att registrera sig som ”utländska agenter”.

– Lagen är dessvärre ytterligare ett exempel på hur det demokratiska utrymmet i världen minskar. Inte minst under coronapandemin har vi sett hur människors grundläggande fri- och rättigheter inskränks, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

Lagen (la Ley No. 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros) antogs den 19 oktober i år och innebär att alla som får finansiellt stöd från utlandet har en skyldighet att registrera sig som ”utländska agenter”. Som registrerad utländsk agent är man förbjuden att delta i all typ av politisk verksamhet. Straffen för att bryta mot lagen är alltifrån böter och beslagtagande av medel och tillgångar till, i värsta fall, fängelse. Exakt vad som menas med ’politisk verksamhet’ är ännu inte klarlagt.

Personer och organisationer som lyder under lagen har till den 19 december 2020 på sig att registrera sig. We Effect har analyserat lagstiftningen och ser inte att det finns någon framkomlig väg att undvika kravet på registrering. Att registrera sig enligt lagstiftningen skulle göra det omöjligt att bedriva ett relevant utvecklingsarbete i landet.

– Tyvärr ser vi ingen annan utväg än att fasa ut vår verksamhet i Nicaragua. Det är med stor sorg vi gör detta. We Effect har arbetat i landet i 35 år och hade önskat att det var möjligt att fortsätta stötta småskaliga bönder i Nicaragua i deras kamp mot hunger och fattigdom, säger Anna Tibblin.

Regionkontoret har fått i uppdrag att skyndsamt ta fram en utfasningsplan för verksamheten och närvaron i landet. Utfasningsplanen inkluderar även ett ansvarsfullt avslut gentemot våra anställda och partners i Nicaragua.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Marcus Lundstedt, Chef Media och Påverkan
marcus.lundstedt@weeffect.org
+46 72 070 97 21

Av

Marcus Lundstedt