We Effect observatör i ny internationell samarbetsplattform

Den 24 oktober, på den Internationella Kooperativa Alliansens (ICA) årsmöte i Buenos Aires, Argentina, lanserades den nya kooperativa plattformen för utveckling, på spanska ”Plataforma de Cooperativas de Américas para el Desarrollo” (PCAD). We Effect är en av de deltagande organisationerna.

Den amerikanska kooperativa plattformen för utveckling (PCAD) är en del av ett gemensamt projekt mellan ICA och Europeiska kommissionen, som syftar till att främja och ge synlighet till den kooperativa modellen inom det internationella utvecklingssamarbetet. Alliansen kommer att stärka den kooperativa rörelsen och främja kooperativen som en viktig aktör för att uppnå de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Forskningsaktiviteter, kapacitetsutveckling för kooperativen, samt nätverkande och andra påverkansinsatser kommer att utvecklas inom ramen för denna allians.

Sedan 2008 finns en plattform for europeiska organisationer som arbetar med att stärka kooperativ. Den 24 oktober 2018 lanserades en motsvarande regional plattform för den amerikanska kontinenten. Huvudmedlemmarna är nio kooperativa nationella nätverk från sju länder i Latinamerika. Även två kanadensiska organisationer deltar med sin expertkompetens och tre organisationer från Europa med lång närvaro i regionen deltar som observatörer i plattformen. We Effect är en av dem.