We Effect och Vi-skogen: Ökat bistånd till biologisk mångfald är välkommet – men inkludera lokalbefolkningen!

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect.

Biståndsorganisationerna We Effect och Vi-skogen välkomnar biståndsministerns besked om att biståndet framöver i högre grad ska bidra till att restaurera ekosystem där hav, mark och skog har skövlats. - Det här är en jättebra satsning av regeringen. Men helt avgörande för att insatserna ska lyckas är att de sker i samverkan med lokalbefolkningarna, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect och Vi-skogen.

Nyligen lanserade regeringen nya biståndssatsningar på restaurering av ekosystem i hav och på land. Sida får även i uppdrag att ta fram en strategi för biologisk mångfald för biståndet. I ett första skede anslås 55 miljoner kronor till havens biologiska mångfald och 100 miljoner kronor till att återbeskoga 100 miljoner hektar regnskog i Afrika.

– Biståndsministerns satsning på biologisk mångfald är välkommen och bidrar till att fylla behov vi har sett under lång tid i vårt arbete i världens fattiga länder, säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect och Vi-skogen.

We Effect och Vi-skogen påtalar samtidigt vikten av att involvera lokalbefolkningen och deras organisationer:

– De som brukar marken måste absolut vara med och utforma insatserna för att det ska bli rätt i praktiken, manar Anna Tibblin.

Forskarnätverket Agroforestry Network, som stöds av Vi-skogen, har länge påtalat vikten av sammanhållna satsningar på biologisk mångfald, klimatnytta, fattigdomsbekämpning och hållbart jordbruk för långsiktig utveckling, senast i policyskriften ”Agroforestry and Water for Resilient Landscapes”.

– Ett smart sätt att både öka den biologiska mångfalden och samtidigt bekämpa hungern i världen är att satsa mer på agroforestry, eller trädjordbruk. Det är en jordbruksmetod som kombinerar träd med grödor eller bete för social, ekologisk och ekonomisk nytta, säger Malin Gustafsson, samordnare Agroforestry Network.

Vi-skogen och We Effect hoppas nu att Sida, som kommer att hålla i satsningen på biologisk mångfald, ser fördelarna med agroforestry för såväl människor som miljö och integrerar konceptet med de kommande insatserna.

Agroforestry Networks policyskrift “Agroforestry and Water for Resilient Landscapes”: https://agroforestrynetwork.org/database_post/agroforestry-and-water-for-resilient-landscapes/

För mer information, kontakta gärna:

Joakim Rådström
Tf pressansvarig
Vi-skogen
Tel: 072-070 72 95
E-post: joakim.radstrom@viskogen.se

www.viskogen.se
www.agroforestrynetwork.org

Anna Koblanck
Medieansvarig
We Effect
Tel: 072-070 17 81
E-post: anna.koblanck@weeffect.org