We Effect oroliga över situationen i Nicaragua

– Oron ökar efter avveckling av flera organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter

Den 12 december 2018 upphävde Nicaraguas nationalförsamling, på begäran av Sandinistpartiet, den juridiska statusen för två av landet organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter: Nicaraguas centrum för mänskliga rättigheter (CENIDH) och Hagamos Democracia (Låt oss göra demokrati).

Dessa är två i raden av avvecklingar av icke-statliga organisationer. Under de senaste två veckorna har fyra organisationers juridiska status återkallats av parlamentet, där en majoritet av ledamöterna tillhör det ledande Sandinistpartiet.

Sedan april 2018 drabbas landet av stora oroligheter. Tusentals personer har skadats och över 500 har dödats i protester mot president Daniel Ortega, han fru och tillika vice president, Rosario Murillo och deras alltmer despotiska regim.

We Effect står i solidaritet med de avstängda organisationerna. Vi står bakom de internationella kraven på säkerhetsgarantier för organisationernas medlemmar och respekt för dem som försvarar mänskliga rättigheter.

Vi vill påminna om att ett starkt och fritt civilsamhälle är grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Staten måste respektera, främja och garantera rätten att organisera sig och försvara mänskliga rättigheter.

We Effect följer situationen i Nicaragua noggrant och med stor oro.