We Effect riktar särskilt stöd till stormoffer i El Salvador

I kooperativet 13 de Enero i El Salvador har befolkningen organiserat sig för att hjälpa dem som drabbats av de kraftiga skyfallen.

Stormsäsongen har dragit igång i Centralamerika mitt under coronapandemin. Flera människor har dött i skyfallen och livsviktiga odlingar har förstörts. We Effect gör nu en särskild insats för drabbade personer i El Salvador.

– De som drabbas värst tillhör de redan utsatta delarna av befolkningen med små marginaler för att möta en ny kris, säger Pia Stavås Meier, regionchef för We Effect i Latinamerika.

Från Honduras, Guatemala och El Salvador rapporteras jordskred och översvämningar, kollapsade vägar, elavbrott och vattenbrist och förstörda hus. I El Salvador, det land som drabbats värst, har stormarna lämnat minst 30 personer döda och mer än 13 600 i offentliga härbärgen.

Ovädren påverkar också den redan osäkra livsmedelssituationen i landet. Enligt Mario Guevara från ACUDESBAL, en av We Effects partnerorganisationer i landet, är skadorna på odlingarna för befolkningen i regionen Bajo Lempa oåterkalleliga.

– I en första undersökning som vi gjort har det visat sig att det finns betydande skador i majsodlingarna. Många familjer hade redan börjat med första sådden och eftersom regnet medfört att odlingarna översvämmats i mer än 6 dagar har dessa grödor gått förlorade.

De kraftiga regnen inträffar mitt i COVID-19-pandemin, som har tydliggjort den stora utsatthet majoriteten av den centralamerikanska befolkningen lever i. El Salvador har haft nationell karantän i mer än två månader, vilket inneburit inkomstbortfall för majoriteten av befolkningen, som lever av den informella sektorn.

Iris Perez är ordförande för bostadskooperativet 13 de Enero i kuststaden La Libertad. Bostadskooperativet har ställt upp för boende i området, som drabbats av allvarliga översvämningar.

– Vi har gett kläder till familjer i de omgivande byarna och startat ett härbärge för tio personer i kooperativets gemensamhetslokal. Hit kommer människor som har förlorat allt; deras hus, kläder och odlingar är borta.

Wilberto Rosales är också medlem i ett bostadskooperativ i El Salvador.

– Nu har vi suttit i karantän i nästan 80 dagar, och stödet från myndigheterna till de utsatta har varit begränsat. Den kooperativa sektorn har lyckats säkerställa matdonationer till befolkningen i bostadskooperativen och de befolkningar som nu drabbats av stormarna, men ensamma når vi inte alla familjer som behöver hjälp.

We Effect har beslutat att stödja en insats med 300,000 kronor till partners i El Salvador för att bistå människor som drabbats av den tropiska stormen Amanda.

Av

Liinu Diaz-Rämö