We Effect ska arbeta för ett fredligt Colombia

Wilson Ramirez

Latinamerika är världens mest ojämlika region. Samtidigt som de flesta länder officiellt är medelinkomstländer är fattigdom, diskriminering och utanförskap utbrett. Idag, den 18 december, har We Effects styrelse fattat beslut om att We Effect ska utöka sitt arbete i regionen genom att samarbeta med organisationer i Colombia.

Sedan 2013 har We Effect undersökt möjligheterna att samarbeta med organisationer i Colombia. Genom analys och dialog med möjliga samarbetspartners, organisationer, institutioner och givare har behov och möjligheter identifierats.
– We Effect har under lång tid arbetat i Latinamerika. Att finnas på plats även i Colombia känns helt rätt och vi tror att vi kan bidra med vår kunskap och erfarenhet, säger Tommy Ohlström, styrelseordförande för We Effect.

Även om Colombia räknas som ett medelinkomstland är ojämlikhet och fattigdom på landsbygden fortfarande utmärkande för landet. Det över femtio år långa inbördeskriget har medfört att landet har ett av världens högsta antal internflyktingar.

Frågorna som utlöste konflikten är inte lösta och våldet fortsätter, i vissa områden i ökande grad. Trots detta är intresset för landsbygdsutveckling, produktion och livsmedelsförsörjning stort. We Effect kan bidra med sin långa erfarenhet på dessa områden. We Effect har i flera latinamerikanska länder kunnat bidra till en fredlig utveckling i postkonfliktområden.

– Vårt fokus på kooperativa lösningar, tillsammans med starkt fokus på jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet, har spelat en stor roll för att bygga fredliga samhällen. Vi har dessutom en unik erfarenhet och kompetens på bostadsområdet, vilket är centralt när de tidigare stridande parterna nu ska leva tillsammans, säger Nina Larrea, regionchef för We Effect i Latinamerika.

Med stöd av det svenska Sidakontoret i Colombia har We Effect påbörjat ett reintegreringsprojekt i enlighet med fredsavtalet mellan Colombias regering och gerillarörelsen FARC som undertecknades 2016. We Effect har även inlett ett nytt projekt för landsbygdsutveckling tillsammans med Forum Syd med finansiering från EU:s fredsfond. Dessutom samarbetar We Effect med övriga svenska enskilda organisationer i landet med fokus på fredsbyggande insatser i olika regioner.

Under 2018 har We Effect registrerat organisationen i landet och öppnat ett mindre landkontor. Planen är att utöka verksamheten, med särskilt fokus på kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Sedan tidigare arbetar We Effect i Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Paraguay i Latinamerika. Verksamheten finns sammanlagt i 25 länder i fyra världsdelar.