We Effect stöttade 3,7 miljoner människor 2020

Jamia Salimo. Fotograf Edson Artur

Biståndsorganisationen We Effect stöttade under 2020 totalt 3,7 miljoner människor i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Balkan i kampen mot fattigdom. Stödet har varit särskilt viktigt för att motverka hunger i spåren av coronapandemin.

– I krisen har We Effect gjort sin starkaste insats i organisationens 60-åriga historia. Vi stöttar i dag fler människor i rätten till mat, jämställdhet och klimaträttvisa än någonsin tidigare. Tillsammans med den svenska kooperationen gör vi verkligen skillnad, säger Lotta Folkesson, LRF, som av We Effects årstämma i dag valdes till ny ordinarie ordförande för We Effect.

We Effect grundades 1958 och stödjer utveckling som drivs av människor som själva lever i fattigdom. Under 2020 samarbetade We Effect med 184 partnerorganisationer i 21 länder runt om i världen. Totalt cirka 3,7 miljoner människor fick direktstöd av We Effect i form av exempelvis studiecirklar, spara-och-låna-grupper och bostadskooperativ.

Merparten av We Effects stöd går till bondekooperativ för småskaliga jordbrukare i syfte att främja ett hållbart jordbruk och en trygg tillgång på livsmedel i världens fattigare länder.

– Ska vi nå de globala målen om en värld fri från hunger och fattigdom till 2030, så behöver småskaliga bönder mer stöd. Därför säger vi att Sverige måste minst dubbla biståndet till bönder. Vi ligger under det internationella genomsnittet och det är inte acceptabelt, säger Lotta Folkesson.

Jamia Salimo är en av de bönder som stöttas av We Effect. Hennes jordbruk ligger i byn Lussanhando i norra Mocambique, och hon hör till de cirka 70 procent av landets invånare som i stort sett förlitar sig på jordbruk och självhushåll.

Med stöd av We Effects partnerorganisation União de Camponeses e Associações de Lichinga, UCA, har Jamia Salimo och andra bönder i byn ordnat marknader att sälja sina produkter. De får också tillgång till fortbildning om hur exempelvis bevattningsteknik, fiskodling och biodling bidrar till ett hållbart jordbruk.

–  Jag tror att vi kommer att tjäna ännu mer på vårt jordbruk i framtiden, för vi har en stabilare grund att stå på nu, säger Jamia Salimo.

Coronakrisen har orsakat ökad fattigdom och hunger i världens fattigare länder. Två miljarder människor saknar idag trygg tillgång till näringsrik mat. Pandemin har också medfört att våldet mot kvinnor i hemmen ökat i många länder när samhällen stängt ner och alla tvingats stanna hemma.

– I det här läget är det både tondövt och rent ut sagt korkat att föreslå en minskning av det svenska biståndet. Vår tids största utmaningar är globala, därför måste också lösningarna vara det. Det kräver politisk vilja och det kräver investeringar. Sverige har råd att investera i en trygg framtid för alla, säger We Effects generalsekreterare Anna Tibblin.

Under 2020 samlade We Effect in totalt 55,2 miljoner kronor från det svenska folket och kooperativa medlemsorganisationer som Coop, Folksam och HSB. Kampanjen Hela Sverige mot hungerpandemin som drevs tillsammans med systerorganisationen Vi-skogen prisades av branschorganisationen Giva Sverige som Årets Företagssamarbete i Årets insamlare 2020 och väckte stort engagemang för hungerfrågan i sociala medier.

– Vi var tidigt ute och tog tydlig ställning mot hungern i världen. Vi var tydliga med att vi är bara starka tillsammans. Det måste vi fortsätta att säga, högre och oftare, säger Anna Tibblin.

 

FAKTA/Hungern i världen

– Två miljarder människor har inte trygg tillgång till tillräckligt med näringsrik mat. Det är en fjärdedel av världens befolkning.

– 690 miljoner människor i världen led av undernäring redan före coronapandemin. FN varnar för att 130 miljoner ytterligare kan drabbas av svält på grund av pandemin.

– En miljard hungriga finns i Asien, 675 miljoner i Afrika, 205 miljoner i Latinamerika och Karibien, 88 miljoner i Nordamerika och Europa, och 5,9 miljoner i Oceanien.

Källa: FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO (2020)

Av

Anna Koblanck