”We Effect tackar Peter Eriksson för en god insats som biståndsminister”

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect.

Miljöpartiets Peter Eriksson har gjort en viktig insats som minister för internationellt utvecklingssamarbete, inte minst genom att verka för enprocents-målets fortsatt starka ställning i Sverige. En klar majoritet av svenskarna anser att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder. 

– We Effect tackar Peter Eriksson för en god insats som biståndsminister och ett gott samarbete mot fattigdomen och hungern i världen, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

Miljöpartiets Peter Eriksson avgick den 17 december som minister för internationellt utvecklingssamarbete efter nästan två år vid posten. Vid den presskonferens där han meddelade sitt beslut sade han sig vara stolt över att Sverige har stått fast vid målet att en procent av BNI ska gå till stöd för utvecklingen i världens fattigare länder.

– I spåren av coronapandemin ökar hunger och fattigdom i världen, och internationellt samarbete är i dag viktigare än någonsin. Vi hoppas och förväntar oss att Peter Erikssons efterträdare ska värna om enprocentsmålet på samma sätt, säger Anna Tibblin.

Nyligen publicerade Sida resultatet av sin årliga Sifo-undersökning om svenskarnas inställning till biståndet. Den visar att 76 procent av svenskarna anser att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder.

Undersökningen visar samtidigt att tilltron till att biståndet gör nytta ökar. På frågan om ”svenskt bistånd bidrar till en bättre värld” svarar 61,5 procent att det stämmer helt och hållet eller ganska bra, som är en ökning från förra årets 59,9 procent.

– Coronapandemin är en enorm prövning för Sverige och världen, och det är glädjande att se att svenskarna fortsatt ser vikten av globalt samarbete och stöd till de allra mest utsatta i världen i en sådan här svår tid, säger Anna Tibblin.

Av

Anna Koblanck