We Effect uppmanar till mer investeringar i kvinnor på landsbygden på FNs konferens om kvinnors rättigheter

Den 12–23 mars 2018 anordnas världens största konferens om kvinnors och flickors rättigheter och jämställdhet på FN:s högkvarter i New York. Temat för årets Kvinnokommission (CSW) är Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls.

Från vänster: Lendita Ajdani, Jennipher Sakala, Maria Guerra, Jonathan Kioko, Liinu Diaz Rämö
Från vänster: Lendita Ajdani, Jennipher Sakala, Maria Guerra, Jonathan Kioko, Liinu Diaz Rämö

We Effect finns på plats med representanter från huvudkontoret och verksamhetens samtliga regioner. Camilla Lundberg Ney, ämnesansvarig för jämställdhet på We Effect finns även med i den svenska delegationen till CSW som leds av jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Camilla Lundberg Ney
Camilla Lundberg Ney

− We Effects mångåriga erfarenhet av att stötta människor att tillsammans förbättra sina levnadsvillkor och ta sig ur fattigdom har gett oss många lärdomar. Lärdomar som vi vill dela med oss av, berättar Camilla Lundberg Ney.

En viktig fråga för We Effect är att investeringar som görs i landsbygdsutveckling kommer kvinnorna och flickorna till del.

− We Effect har ett starkt fokus på kvinnors och flickors rättigheter. Vi stödjer kvinnligt ledarskap, en mer rättvis arbetsfördelning i jordbruket samt försvarar kvinnors rätt till mark. Vi arbetar enligt principen att minst 50 procent av vårt bistånd ska gå till kvinnor och vi integrerar jämställdhet i all vår verksamhet. Det vill vi att fler ska ta efter.

Under CSW arrangerar We Effect ett högnivåseminarium tillsammans med Sveriges och Colombias regeringar samt UN Women. Seminariet kommer att uppmärksamma landsbygdskvinnors och -flickors roll i hållbar utveckling i fredsprocesser.

− We Effect har arbetat med landsbygdsutveckling i 60 år. Många av de länder vi arbetar i har genomlevt konflikter och många gånger har vår verksamhet startat mitt i ett fredsbygge. Vi vet hur viktigt det är med investeringar i landsbygdsutveckling, jordbruk, mark och jämställdhet, det är inte bara nyckeln till utveckling utan även för en hållbar fredsutveckling.

Även LRF, en av We Effects medlemsorganisationer, finns representerade i den svenska delegationen genom Lotta Folkesson, ledamot i LRF:s styrelse, vice-ordförande för We Effect och ordförande för den europeiska bondeorganisationens COPA:s kvinnokommitté.

 

Text och foto: Liinu Diaz Rämö