We Effect utser två nya regionchefer

Maria Taddesse och Anneli Leina har utsetts till nya regionchefer för We Effect i Södra Afrika och Europa. Båda kommer från andra tjänster inom organisationen.

Anneli Leina (till vänster) och Maria Taddesse (till höger).
Anneli Leina (till vänster) och Maria Taddesse (till höger).

Maria Taddesse blir ny regionchef i Södra Afrika, med stationering i Lusaka, Zambia.

– Det här är en jättespännande möjlighet, och jag ser mycket fram emot att få jobba på plats i Afrika, men också en utmaning som jag har stor respekt för. Det är en stor region med fyra länder med ganska olika förutsättningar och snabb förändringstakt, säger Maria Taddesse.

Hon har idag tjänsten som chef för enheten för resursmobilisering, och är utbildad nationalekonom med nästan 20 års erfarenhet av biståndsfrågor, bland annat på Sida. Under tolv år arbetade hon för ORGUT Consulting AB, under två år på plats i Tanzania.

Södra Afrika är We Effects största region och omfattar Zambia, Zimbabwe, Malawi och Moçambique.

– Det här är länder vars befolkningar lever i extrem fattigdom och drabbas hårt klimatförändringarnas effekter. Här finns också stora utmaningar vad gäller jämställdheten. We Effect gör en betydande insats genom att stärka våra lokala partnerorganisationer att göra konkret skillnad för människor, inte minst i att förändra kvinnornas situation. Vi stöttar dem också i deras arbete att förändra lagstiftning och policyer, vilket i förlängningen verkligen skapar förutsättningar för människor att få bättre möjligheter.

Anneli Leina blir ny regionchef i Europa, med stationering i Skopje, Makedonien.

Anneli Leina har en lång karriär inom We Effect och tidigare Kooperation Utan gränser bakom sig, och har bland annat varit landchef i Filippinerna. Innan dess har hon över 10 års erfarenhet av att arbeta med civilsamhället i Europa och Asien. Hon kommer senast från en tjänst som chef för enheten för företagssamarbeten.

– Europa är vår nyaste region, och utmaningarna här handlar om att det är ett politisk instabilt område med en lång historia av etniska konflikter och fattigdom. Demokratisk utveckling och respekt för mänskliga rättigheter är viktiga parametrar och extra fokus läggs på stöd till utsatta folkgrupper.

We Effect region Europa består av länderna Makedonien, Kosovo, Moldavien, Albanien och Bosnien-Hercegovina.

– De här länderna ligger så nära oss, men det finns stora behov, särskilt på landsbygden är förhållandena svåra. We Effects fokus på fattigdomsbekämpning och jämställdhet kan göra stor skillnad för unga kvinnor och män som annars ser hopplöshet för framtiden och emigrering som sin enda utväg.

– Det är med stor glädje vi ser att Maria Taddesse tillträder som ny regionchef i Södra Afrika och Anneli Leina som ny regionchef i Europa. Båda har lång erfarenhet av utvecklingssamarbete och är erkänt skickliga ledare. Det är dessutom särskilt roligt att vi hittat de båda bästa kandidaterna till dessa viktiga tjänster, internt hos We Effect, säger Anneli Rogeman, vd We Effect.

Både Anneli Leina och Maria Taddesse tillträder sin respektive tjänst i slutet av sommaren.