We Effect ökar stöd efter ny lag i Guatemala

Kaffeplanta.

Guatemalas parlament har röstat igenom en ny lag som innebär begränsningar av civilsamhällets och medborgares fri- och rättigheter.

Den nya lagen har, enligt dess förespråkare, som syfte att reglera och öka transparensen kring civilsamhällsorganisationers arbete och användning av offentliga medel. Den ger myndigheterna möjlighet att avbryta och återkalla registreringen av organisationer vid upptäckta oegentligheter. Men oberoende experter menar att den istället syftar till att kontrollera NGO:er och andra organisationer och föreningar, försvåra deras arbete, och i många fall leda till godtyckliga nedläggningar. Lagen riskerar även att kriminalisera påverkansarbete, eftersom organisationer som anses störa ”den allmänna ordningen” kan läggs ned omedelbart. Lagen innebär också att styrelser och medlemmar blir ekonomiskt ansvariga för sina föreningar.

Flera av We Effects partnerorganisationer i Guatemala kommer att drabbas av lagändringen.

– Det här är en del av en global trend där utrymmet för det civila samhället minskar alltmer. Ett starkt och oberoende civilsamhälle är viktigt för demokratin och utvecklingen i samhället. We Effect kommer att fortsätta stötta partners i landet och utöka vårt stöd till de organisationer som riskerar att drabbas av de nya krav som lagen innefattar, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

We Effect har stark närvaro i Guatemala. Sedan 1992 har We Effect stöttat lokala civilsamhällesorganisationer inom bonde- och jordbrukssektorn i, bland annat, deras organisationsutveckling. Sedan 2015 har We Effect sitt regionkontor för Latinamerika i Guatemala City.