We Effect godkända för skattereduktion

Från och med den 1 juni 2019 kan du som givare få upp till 1500 kronor i skattereduktion för gåvor som du har gett till gåvomottagare som är godkända av Skatteverket.

Skattereduktionen är på 25 procent av det sammanlagda gåvobeloppet. För att få skattereduktion måste varje enskild gåva vara på minst 200 kronor och det totala gåvobeloppet minst 2 000 kronor sammanlagt på ett år. Högsta beloppet som ger skattereduktion är 6 000 skänkta kronor och du kan få max 1 500 kronor i skattereduktion. Gåvor till We Effect eller andra organisationer som godkänts av Skatteverket räknas.

We Effect blev godkända den 23 augusti 2019 och endast gåvor skänkta till oss från och med det datumet redovisas till Skatteverket som underlag för skattereduktion.

Läs samtliga villkor för skattereduktion på Skatteverkets hemsida.