Medlemsorganisationer

Foto: Marcus Lundstedt
Foto: Marcus Lundstedt
Vi är starkare tillsammans. Med det som grund bildades We Effect av den svenska kooperationen, och idag är ett 60-tal företag med rötter i den kooperativa rörelsen medlemmar i We Effect.

Medlemsorganisationerna delar våra värderingar, och bidrar med pengar och kooperativ kunskap till We Effects arbete med att minska hunger och fattigdom och verka för en hållbar landsbygd och värdiga boenden – alltid med ett starkt fokus på jämställdhet och med kooperation som ledstjärna.

Genom att berätta om We Effects arbete för sina anställda, medlemmar och kunder bidrar företagen med både insamling och kunskap om vikten av vad vi gör. Tack vare stödet från våra medlemsorganisationer har We Effect kunnat växa till att vara världens största kooperativa biståndsorganisation – något som både vi, våra medlemsorganisationer och deras kunder kan känna en stolthet över.

Sana Abu Jries, Violet Rizqallah och Mona Matter. Foto: Marcus Lundstedt

Coop

Coop stödjer We Effect sedan starten 1958 och räknas som en av grundarorganisationerna. Rätten att få mat på bordet är en av våra gemensamma arbetsområden. Som medlem i Coop kan du ansluta ditt MedMera betalkort till Bistånd på Köpet. Varje köp rundas upp till närmsta krona, dessa ören blir tillsammans många miljoner kronor i gåvor varje år. Medlemmarna samlar också poäng genom sina köp. Dessa kan bytas in mot en gåva till We Effect i poängshoppen.
Coop.se

Folksam

Folksam är en av We Effects grundarorganisationer, och skänker årligen till verksamheten. Många anställda skänker varje månad en gåva direkt från lönen, som arbetsgivaren sedan dubblerar. Vartannat år reser en grupp Folksamanställda till något av projekten för att se hur gåvorna kommer till nytta på plats.
Folksam.se

 

 

Foto: Marcus Lundstedt

HSB

Staden Basey i Filippinerna drabbades 2013 av en orkan som gjorde 1,9 miljoner människor hemlösa och dödade 6300. Tillsammans med HSB har We Effect hus byggt hundratals hus till familjer som förlorade sina hem och fortsätter arbeta med lokala myndigheter och bostadsorganisationer för att få fram så många platser som möjligt där tyfondrabbade människor kan få en chans att leva ett bättre, säkrare liv.

 

”Vi kramade varandra och bad till gud att rädda oss” – berättelsen om Jonalyns familj som fått ett nytt hus.

 

 

Sedan mitten av 80-talet bidrar HSB till långsiktig hållbar utveckling av trygga bostäder till människor som lever i fattigdom. Med finansiellt stöd såväl som överföring av kunnande inom nyproduktion av miljövänliga bostäder är HSB en av We Effects viktigaste samarbetsparter. HSB stödjer även akuta insatser.
HSB.se

 

 

 

KF

KF består av 30 konsumentföreningar i hela landet. I KF:s historia finns ett djupt rotat och långsiktigt engagemang för hållbar utveckling. 1958 var KF med och bildade We Effect (Kooperation Utan Gränser) – där KF med föreningar och dotterbolag idag är största insamlande organisation.
www.kf.se 

 

 

Foto: Marcus Lundstedt

Konsumentföreningen Stockholm

Marije Shkjau, är utbildad agronom, och har genomgått utbildning i ledarskap, marknadsföring och produktion, genom det projekt som KfS stödjer via We Effect i Puka i Albanien. Projektet organiserar kvinnor i byarna runtomkring Puka att producera bland annat sylter, grönsakskonserver och traditionella kläder som sedan säljs på de lokala marknaderna. För kvinnorna i Puka är kvinnogruppen en möjlighet att bli delaktiga i samhället på ett sätt de tidigare inte varit.

 

KfS är Sveriges största konsumentförening med mer än 1,1 miljoner medlemmar i Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala.
www.kfstockholm.se

 

 

Alvin Kipkurui Cheruiyot visar upp sitt egenodlade foder, bondekooperativet Bamscos, Kenya. Foto: Johanna Wolff

Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. 2003 inledde Lantmännen ett långsiktigt samarbete med We Effect. Stödet sker i form av ett årligt finansiellt bidrag och aktivt deltagande i projekt som stödjer lokala kooperativ. Lantmännens engagemang syftar till att bland annat öka bönders kunskap i hållbara jordbruksmetoder, finansiella tjänster och tillgång till marknaden.

www.lantmannen.se

Bild på en pojke och flicka på ett fält i Malawi.
Emanuel Kalolo och Mercy Kasokoneza. Foto: Marcus Lundstedt

LRF

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF är också en av grundarna till We Effect. Organisationen besöker We Effects projekt varje år för att se hur medlen används och för utbyte med bönder världen över. De flesta av LRF:s regionavdelningar har utsett en We Effect-ambassadör, som engagerar sig särskilt för att samla in pengar och informera LRF-medlemmarna om hur We Effect gör skillnad.
www.LRF.se

OK

OK var 1958 en grundarna till We Effect, och har sedan dess haft ett stort engagemang i att stötta organisationen. Idag arbetar We Effect och samtliga av OK:s ekonomiska föreningar tillsammans för att både öka kännedomen om, och samla in pengar till, We Effects verksamhet.
www.ok.se 

Foto: Kisha Beringuela

Riksbyggen

I projektet Från slum till säkerhet jobbar Riksbyggen tillsammans med We Effect för att säkra trygga bostäder i Filippinerna. Myrna Lacdao, 66 år är en av de som kunnat ta steget ur fattigdom genom att engagera sig i ett bostadskooperativ som organiserar och bygger trygga hem för sina familjer. I sin bostad kan Myrna odla både grönsaker och prydnadsväxter vilket ger henne en inkomst så att hon klarar sig även i svåra tider.

 

Riksbyggen har varit medlem i över 40 år och bidrar genom sina ägare, anställda och boende till We Effects verksamhet. Genom sitt engagemang har Riksbyggen sett till att arbetet med värdiga bostäder är en prioriterad fråga inom We Effect.
Riksbyggen.se

 

Medlemmar i Kipkellion Women in Coffee visar upp sitt kaffe. Foto: Catherine Waking'a

Swedbank

Swedbank AB är en svensk bank med verksamhet i Sverige och Baltikum. Den första sparbanken öppnade 1820. Sedan dess har sparbanksidén väglett det som kommit att bli Swedbank. Samarbetat med We Effect startade 1983 (då som FöreningsSparbanken) och de räknas idag som en av grundarorganisationerna och skänker ett årligt organisationsbidrag till We Effect.

 

Swedbanks kunder som sparar i Swedbank Humanfond (där två procent av fondvärdet går till välgörenhet) kan välja We Effect som mottagare och därigenom stötta vår verksamhet.

Swedbank.se