Postkodlotteriet

Foto: Anders Hansson
Foto: Anders Hansson
Svenska Postkodlotteriet skänker hela sin vinst till de 61 organisationer som är förmånstagare i lotteriet. We Effect är förmånstagare sedan 2009. Flera av våra projekt och aktiviteter finansieras helt eller delvis med hjälp av pengarna från Postkodlotteriet. 2023 fick We Effect ta emot 18 miljoner kronor i basstöd. Vårt pågående drömprojekt Larven som älskar avfall finansieras också av Postkodlotteriet.

Så används pengarna från Postkodlotteriet.

Följs oss på instagram och lär dig mer om våra projekt och hur pengarna från Postkodlotteriet gör nytta runt om i världen.

Superlarven som omvandlar avfall till livsviktig inkomst! 🐛 

Vårt drömprojekt ger inte bara unga och kvinnor möjlighet att försörja sig själva utan skapar också en renare och mer hälsosam miljö på marknaderna i Meru. 🌍♻️

- Det här projektet kommer förbättra livet på så många sätt. Arbetsmiljön här på marknaden kommer bli bättre och gödslet kommer jag både kunna använda på min egen gård och sälja så att jag ökar mina inkomster, berättar Jennifer Gatobu som är medlem i ett av kvinnokooperativen.

Är du en lottköpare? Hand upp! 🙋🏽‍♂️🙋🏼‍♀️🙋🏿
Stort tack till dig och till @postkodlotteriet som gör vårt drömprojekt möjligt!

#postkodeffekten #larvensomalskaravfall
...

29 1

We Effect är en av 60 ideella organisationer som delar på överskottet från @postkodlotteriet. Pengarna använder vi bland annat för att stärka bönder med småskaliga jordbruk.

Dessa bönder odlar idag 30 procent av världens mat men klimatförändringar och mer oförutsägbart väder gör det allt svårare att sätta mat på bordet.

Bönder som brukat sin jord i generationer kan inte längre odla mat, varken åt sig själva eller andra.

I 65 år har We Effect arbetat med långsiktiga och hållbara lösningar som leder till att människor kan anpassa sig till klimatförändringarna och ta klivet ur hunger för gott.

Joyce Lupemba som driver ett småskaligt jordbruk i Tanzania berättar:
– Genom We Effect har vi bland annat fått kunskap om och stöd i att skaffa utrustning för att samla regnvatten som vi kan vattna våra odlingar med.

💜Tillsammans med oss bidrar du med Postkodlott till en bättre värld. Stort tack!

På bild: Julitha Xephania Shirima
Foto: George Kamau
#postkodlotteriet
#postkodeffekten #postkodlotteriet
...

38 5

Nära en miljon människor i Sverige är med i Svenska Postkodlotteriet. Överskottet från lotteriet går till ideella organisationer och på så sätt är du som lottköpare med och bidrar till en bättre värld.

We Effect är en av Postkodslotteriets förmånstagare och bara i år har vi fått 18 miljoner i basstöd och 7,8 miljoner till vårt drömprojekt "Larven som älskar avfall".

Basstödet är icke-öronmärkt vilket gör att vi kan använda pengarna där vi ser att behoven är störst och bygga vår verksamhet långsiktigt. Drömprojektet gör det också möjligt för oss att testa nya idéer och innovationer för att minska fattigdom och hunger i världen.

Stödet från Postkodlotteriet gör stor skillnad för oss, här i filmen ser du hur. Stort tack till dig som är lottköpare!
#postkodeffekten
...

30 0

🌳2000 träd som skyddar miljön och lokalbefolkgningen mot katastrofer

🌳I Sri Lanka har We Effect stöttat ett initiativ där organisationer på samhällsnivå tillsammans planterat 2000 plantor av Casurina, ett barrliknande träd som trivs längs stränder, i kustområdet i Verugal.

🌳Träden skapar tsunamibarriärer och minskar också risken för jorderosion och kustnära översvämningar.

Projektet inleddes 2020 och har idag klassats som ett speciellt föredömligt projekt för att skydda miljön och lokalbefolkningen mot katastrofer.

#worldenvironmentday #postkodeffekten
...

39 2

Kvinnor inom kaffenäringen - En kraft att räkna med

☕Kaffeodling har sedan länge varit en mansdominerad näring i Kenya.

💪Trots att kvinnor står för upp till 70 procent av arbetskraften i produktionen har de begränsad tillgång till resurser och inflytande.

💵Genom We Effects projekt har kvinnor fått kapacitets- utveckling och ökat sina ekonomiska möjligheter.

👩‍🌾De kan nu sätta in pengar i låne- och sparagrupper och förbättra sin jordbruksverksamhet.

-Vår levnadsstandard har förbättrats på flera sätt. Nu kan jag skicka mina barn till skola, Betty Cheruiyot, småskalig kaffebonde från Kipsinende Farmers’ Co-operative Society.

💜Initiativet ger positiva effekter bortom kaffeodlingarna.

💜Och bidrar med lokal utveckling, välbefinnande och framtidshopp.

💜Tack för ert stöd som möjliggör att fler kvinnor inom kaffenäring får ökat inflytande och ekonomisk egenmakt.

På bild: Medlemmar i Kipkellion Women in Coffee
Foto: Catherine Waking'a
#strongertogether #Coffee #women #postkodeffekten We Effect East Africa
...

32 0

🤰Framgång att fira 2022: Betald mammaledighet till kvinnliga bönder i Nordmakedonien.

📢Vid sidan om stöd till kooperativ och jordbruksutveckling samlar We Effect andra aktörer, för att tillsammans driva lagstiftningsfrågor.

– En nationell bondeorganisation i Nordmakedonen fick under året igenom en lag som ger kvinnliga bönder rätt till betald mammaledighet, berättar Europachefen Anneli Leina.

💪Detta efter ett ihärdigt påverkansarbete under ledning av National Federation of Farmers med stöd av We Effect.

Stort TACK till alla som bidrog med gåvor under 2022! Nu blickar vi framåt.

På bild: Rahela Trantalovski
Foto: Ljiljana Mitevska
#strongertogether #righttofood #postkodeffekten
...

38 0

🌻Framgångar 2022: I Tanzania invigdes en fabrik för att stödja lokal produktion av solros- och majsolja, en basvara som har blivit mångdubbelt dyrare på grund av kriget i Ukraina.

🎓Med stöd från We Effect och Agricord har ett kooperativ i regionen Arusha kunnat investera i utrustning och fått utbildning i entreprenörskap och produktion så att oljan kan produceras lokalt.

💪Satsningen har gett ökade inkomster, skapat arbetstillfällen och hjälpt till att överbrygga inkomstklyftor.

💪Det är ett exempel på hur svenskt bistånd gör skillnad i matkrisen.

På bild: Anicia Samuel
Fotograf: George Kamau
#strongertogether #postkodeffekten
...

37 2

👩‍👧När Irena blev mamma var hon arbetslös. Familjens odlingar gav mat på bordet men ingen inkomst för övriga behov.

💪När dottern föddes blev Irena motiverad att skrida till handling.

🌽Hon började förädla de grönsaker hon odlade och sälja inlagda grönsaker.

🤝Genom We Effects partnerorganisation NFF, där Irena är medlem, fick hon bland annat utbildning och tillgång till mässor och kanaler där hon kan sälja sina produkter.

❤Idag lever familjen på verksamheten och Irena bygger vidare på företaget med målet att skapa en bättre framtid för sina barn.

På bild: Irena Balivska
Foto: Ljiljana Mitevska

#morsdag @weeffect_europe #postkodeffekten
...

29 0

Kan en liten larv lösa avfallsproblem OCH ge unga och kvinnor möjlighet att ta sig ur fattigdom?

JA! Nu startar vårt drömprojekt "Larven som älskar avfall" upp i staden Meru i Kenya, vars syfte är precis det.

Larven från den amerikanska soldatflugan älskar att äta något som vi människor producerar i överflöd – matavfall.

När larven ätit sig stor och mätt förvandlas den med lite hjälp från människan till gödsel och djurfoder. Hanteringen och försäljningen skapar arbetstillfällen och inkomst för unga och kvinnor som lever i fattigdom.

Läs mer om vårt projekt på hemsidan (länk i bio).

Stort tack till @postkodlotteriet och alla lottköpare som gör vårt drömprojekt möjligt.

#postkodeffekten #kenya #larvensomalskaravfall
...

43 4

🐛Vi älskar larven som älskar avfall! Stort tack @postkodlotteriet som gjort vårt drömprojekt möjligt!
#postkodeffekten
#larvensomalskaravfall
...

71 13

💜Tack alla med lott i @postkodlotteriet !
🍎Tack vare er kan vi berätta om Pere och Rahela som genom att förädla sin äppelskörd nu börjar producera äpplejuice och ökat sin inkomst. 🍏Därigenom har de fått bättre förutsättningar för framtiden och kan återinvestera och utöka sitt jordbruk.
#postkodeffekten
...

23 1

En check på 18 miljoner tog sig förra veckan från Sverige hela vägen till vårt regionkontor i Kenya!

Här jobbar vi med att stötta småskaliga bönder att ta sig ur fattigdom och bekämpa hunger, bland annat genom utbildning i hållbart jordbruk.

Genom att öka sina kunskaper inom hållbart jordbruk får bönderna oftast en ökad skörd som i sin tur leder till mättade magar och högre inkomst, då överskottet kan säljas vidare.

Ett stort tack till alla postlottsköpare och @postkodlotteriet som stöttar detta viktiga arbete. Med bidraget kan vi hjälpa ännu fler bönder i de 20 länder vi är aktiva i.

#postkodlotteriet #postkodeffekten #weeffect #kooperation #endpoverty #zeropoverty #globalamålen #ZeroHunger #supportlocalfarmers #supportlocalbusiness #femaleempowerment #womenhelpingwomen #kvinnligaföretagare #kvinnligaentreprenörer #volontär #bonde #bistånd #biståndgörskillnad #kvinnligbonde #kvinnligabönder #climatechange
...

91 6

18 MILJONER kronor i icke- öronmärkt stöd för 2022 från @postkodlotteriet! 💜💜💜

Ett innerligt TACK till dig som har en Postkodlott önskar vår generalsekreterare @anna_tibblin!

#postkodlotteriet #postkodeffekten
...

57 4

18 MILJONER kronor i icke- öronmärkt stöd för 2022 från Postkodlotteriet! 💜💜💜

Ett innerligt TACK till dig som har en Postkodlott!

Eftersom stödet inte är öronmärkt är det extra värdefullt. Vi kan använda pengarna där vi ser att behoven är störst och bygga långsiktigt.

Men vad innebär det?

Jo, det möjliggör att vi kommer att kunna fortsätta att arbeta för att ge stöd till bönder som drabbats hårt av coronarkrisens effekter.

När marknader stängde, transporter ställdes in och matpriserna sköt i höjden ökade hungern. Utöver de 700 miljoner människor som redan lägger sig hungriga varje kväll, riskerar ytterligare 130 miljoner att drabbas av akut hungersnöd idag.

Men tack vare er lottköpare och @postkodlotteriet kommer vi kunna arbeta för människors rätt till säker och trygg tillgång till mat.

På bild: Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect
#postkodeffekten #postkodlotteriet
...

103 7

När pandemin slog till kom även insikten att vi snabbt måste ställa om – hur skulle vi kunna visa på den oerhört viktiga verksamhet som bedrevs, och på verkligheten i krisens spår, när hela världen stängde ned?

Tack vare Postkodlotteriets stöd kunde We Effect bygga en studio, och i den ordna en digital resa till mjölkbonden Veronica Musau i Kangundo, sex mil öster om Nairobi i Kenya, tillsammans med över 150 personer från våra medlemsorganisationer.

Syftet med resan var att öka engagemang, förståelse och support för vår organisation, våra partners och vårt sätt att arbeta för rätten till mat.

Resan utgjorde startskottet för We Effects kampanj Hela Sverige mot hungerpandemin 2021, vars syfte är att tillsammans samla in pengar till arbetet mot den ökande hungern efter coronapandemin. Pengarna går bland annat till att stötta småskaliga jordbrukare som Veronica Musau.

Resen leddes av We Effects generalsekreterare Anna Tibblin, tillsammans med Marie Nygren, VD på KF, Alarik Sanderup, näringspolitisk chef @jordtillbord, och Elisabeth Hidén, ordförande @lrfungdomen.

Tack @postkodlotteriet för ert stöd!

#postkodeffekten #jordbruk #supportfemalefarmers #bonde #supportlocal #supportlocalbusiness #supportlocalfarmers #supportlocalfarms #klimatetkanintevänta #hållbarhet #hållbartjordbruk #femaleempowerment #kvinnligaentreprenörer
...

24 3
This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.

Tack till alla som är med i Postkodlotteriet!

Basstödet från Postkodlotteriet går till We Effects långsiktiga arbete för rätten till mat, genom att nå en hållbar och jämställd värld fri från fattigdom. Stödet är icke-öronmärkt vilket innebär att vi kan använda pengarna där vi ser att behoven är störst och bygga vår verksamhet långsiktigt. 

 

Stödet från Postkodlotteriet gör stor skillnad för oss, tack!

Läs mer om Postkodlotteriet här.