Sida

Foto: Marcus Lundstedt
Foto: Marcus Lundstedt
We Effect är en strategisk partner till Sveriges biståndsmyndighet Sida. Offentliga bidrag från institutionella givare är en förutsättning för We Effects verksamhet och Sida är en av We Effects största finansiärer.

We Effect har haft ramavtal med Sida sedan 1978 och har sedan dess levt upp till alla de kvalitetskrav som Sida ställer på svenska enskilda organisationer som har ramavtal om långsiktig finansiering från Sida.

En stor del av We Effects finansiering utgörs av rambidraget. We Effect får även stöd via ambassader i ett flertal länder samt Sida Info/Kom. Mer information om bidrag från olika myndigheter hittar du i We Effects årsberättelse.

We Effect ingår även i nätverk med andra svenska utvecklingsorganisationer och särskilt då de nätverk för organisationer som får stöd från Sidas folkrörelseanslag. Exempelvis nätverk för generalsekreterare, programchefer, HR-chefer, ekonomer/controllers samt metod och gender-specialister.

Följ med till några av våra projekt

”Jag är tacksam för maten som jorden ger”

Bondekooperativ förändrar livet i Guatemala

Utan mark finns ingen framtid

Utan mark ingen framtid i Colombia

Kvinnorna som vägrar ge upp sin mark

Kvinnorna som vägrar ge upp sin mark i Palestina