Anti-korruption

Vi jobbar i flera av världens mest korrupta länder och möter korruption så gott som dagligen inom vår verksamhet.

Korruption är ett hinder för utveckling och We Effect har noll-tolerans mot korruption. Vi har projekt i länder där bristande administrativ kapacitet och hög korruption är en del av den verklighet vi kämpar för att förändra.

Här kan du läsa vår policy om hur vi arbetar mot korruption.

Vi har för närvarande ett 10-tal incidenter som är under utredning, men alla är hanterade enligt gängse rutiner.