Så används biståndet

Här får du svar på de vanligaste frågorna om hur vi använder våra pengar för att bekämpa fattigdomen.

Varifrån får We Effect pengar?

We Effects intäkter är dels gåvor från privatpersoner och företag, dels bidrag, i första hand från det statliga biståndsorganet Sida. Utan egen insamling får vi inga bidrag från Sida. I verksamhetsberättelsen kan du läsa hur We Effect har använt sina pengar under året som gått och även få en överblick över vårt arbete, i Sverige och i världen.

Läs vår verksamhetsberättelse

Vad betyder det att ni har 90-konto?

För insamlingsorganisationer med 90-konto finns det regler för hur intäkterna får användas. För varje hundralapp som kommer in får högst 25 kr gå till annat än ändamålet. Insamlingen till ett 90-konto kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. De godkänner bara organisationer som har skäliga insamlingskostnader och sunda marknadsföringsmetoder.

Hur vet jag att pengarna kommer fram och gör nytta?

För varje biståndsprojekt fastställer vi tydliga mål, till exempel att öka familjernas inkomster eller höja deras boendestandard, som vi följer upp. Vi har kontinuerlig kontakt med vår största bidragsgivare Sida och lämnar regelbundna rapporter om hur de statliga bidrag som vi fått har använts. Våra rapporter till Sida är offentliga handlingar. Vi samarbetar alltid med en lokal organisation och tillsammans bestämmer vi mål för insatsen och följer upp resultatet. Vi håller regelbundna möten med samarbetsorganisationerna där vi diskuterar hur det går i projekten, följer upp budgeten och om de uppsatta målen nås.

Läs om vår rapportering

Vem bestämmer i vilka länder ni ska jobba?

We Effects styrelse beslutar om övergripande riktlinjer för biståndet. Beslut om att stödja en insats baseras på om vår kompetens passar för uppdraget och om insatsen har potential att ge goda effekter. Stora behov betyder inte alltid att vi skulle kunna bedriva en effektiv verksamhet med goda resultat. De faktorer som avgör var vi jobbar är således följande; där fattigdomen är som störst och där det finns relevanta samarbetsorganisationer med god utvecklingspotential.

Kan ni garantera att era pengar inte ”försvinner”?

Ingen organisation kan lova att den aldrig drabbas av brott. Vi har projekt i länder där bristande administrativ kapacitet och hög korruption är en del av den verklighet vi kämpar för att förändra. Genom ordning och reda i vår bokföring och administration och ett ständigt arbete för att försäkra oss om att vårt system för kontroll fungerar, vill vi kunna minimera risken för den här typen av problem. Vi motarbetar aktivt korruption, och har bland annat en policy som definierar vilket ansvar vi har att följa upp och minska riskerna, samt en checklista för hur man bör hantera misstänkta fall.

Läs mer om hur vi arbetar mot korruption

Placerar ni pengar i aktier och finns det i så fall en policy för hur de placeras?

We Effects styrelse har beslutat om en policy för konsolidering och kapitalplacering. Enligt den får vi ha tillgångar placerade på bankkonto, i ränte-, obligations- och aktiefonder samt i ideella placeringar. Vi spekulerar inte med våra pengar, vi placerar bara pengar där risken är låg.