Styrning och kontroll

Det är oerhört viktigt att vårt biståndsarbete sköts på ett effektivt sätt. Det innebär bland annat att gåvor vi får in inte går till onödig administration. Vi strävar alltid efter att utvärdera och förbättra vårt sätt att arbeta för att nå önskade resultat.

Strategi och stadgar

Från och med 1 januari 2023 gäller We Effects nya strategi.

I stadgar finns information om We Effects ändamål, medlemskap, årsmöte, valberedning, styrelse med mera.

Årsmötesprotokoll

We Effects årsmöte 2023 hölls den 1 juni. Protokoll årsmöte We Effect 2023   

Valberedning

Valberedning som antogs på årsmötet 2021 består av:

Christian Bengtzelius, Riksbyggen
christian.bengtzelius@riksbyggen.se

Linn Matic, HSB
linn.matic@hsb.se

Johan Thidell, Kooperativa Förbundet, KF
johan.t@kfstockholm.se

Christina Furustam, LRF
christina.furustam@lrf.se

Giva Sveriges kvalitetskod

We Effect och andra insamlingsorganisationer är beroende av allmänhetens stöd för att kunna utföra sitt viktiga arbete. För att öka öppenheten och stärka förtroendet för insamlingsbranschen har paraplyorganisationen Giva Sverige skapat en kvalitetskod.

Koden består av riktlinjer inom en rad olika områden som styrning, kontroll och insamling. Syftet är att uppnå större medvetenhet om hur ideella organisationer arbetar, samt se till att det finns strukturer för utvärdering av verksamheten. Koden är principbaserad, vilket innebär att man ska följa riktlinjerna eller förklara avvikelser. I en årlig kodrapport ska de organisationer som är medlemmar i Giva Sverige redovisa en sammanfattning av hur man förhåller sig till riktlinjerna.

We Effect är medlemmar i Giva Sverige och stöder initiativet för ökad öppenhet. We Effect tillämpar koden från år 2009.

Effektrapport We Effect 2019

Svensk Insamlingskontroll

90 Konto Svensk insamlingskontrollWe Effect är en av de insamlingsorganisationer i Sverige som fått tillstånd av Svensk Insamlingskontroll att använda sig av ett 90-konto, det vill säga ett bank- och plusgironummer som börjar på 90. Svensk Insamlingskontroll ser till att pengar som samlas in genom ett 90-konto gör det under betryggande kontroll.

Svensk Insamlingskontroll bevakar insamlingsorganisationer och har som krav att högst 25 procent av de totala intäkterna går till insamlingskostnader och administration. Det innebär att insamlingar inte ska belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder ska användas och att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll ska utvecklas.

We Effect har två bankgiro; 900-6719 och 901-0018 och ett plusgirokonto 901001-8. Samtliga är insamlingskonton som är beviljade av Svensk Insamlingskontroll. Vårt bankgiro 900-6719 används för gåvor med OCR-nummer vilket minskar de administrativa kostnaderna. Bankgirot 901-0018 används för autogirodragningar och spontangåvor.

Styrdokument

Code of Conduct

Läs/Ladda ner

Policy för Insamling

Läs/Ladda ner

Villkor insamling externa webbplatser

Läs/Ladda ner

Policy for anti-corruption and integrity policy

Läs/Ladda ner

Policy för Konsolidering och kapitalplaceringar

Läs/Ladda ner