Ibtisam Mousa och medlemmar i kooperativet i byn Deir Ballout.

We Effects arbete i Palestina

Ibtisam Mousa och medlemmar i kooperativet i byn Deir Ballout. Foto: Marcus Lundstedt
Ibtisam Mousa och medlemmar i kooperativet i byn Deir Ballout. Foto: Marcus Lundstedt
We Effect arbetar med landsbygdsutveckling, hållbar ekonomisk utveckling och jämställdhet i alla länder där vi är verksamma. I Palestina gör vi detta arbete med målet att bidra till en fredligt förhandlad tvåstatslösning mellan Israel och Palestina.

Vad gör We Effect i Palestina?

  • Bidrar till att utveckla landsbygden med satsningar på hållbart jordbruk och ökade inkomster samt fler arbetstillfällen.
  • Stödjer utbildningssektorn så unga med funktionsvariationer får möjlighet till utbildning och yrkesutbildning.
  • Arbetar för att stärka jämställdheten så kvinnor får sina rättigheter respekterade och mer kontroll över sina liv.
  • Bidrar med insatser för att öka finansiell förståelse med målet att bekämpa fattigdom och ojämlikhet i Palestina.

Vårt arbete är en viktig del i Sveriges och svenska organisationers gemensamma ansträngningar för fred och utveckling i regionen.  

Kvinnliga bönder i Palestina.
Iman Jamel Turkman och Ikram Whedi Foto: Marcus Lundstedt

Fler frågor och svar om vårt arbete i Palestina

Fördömer We Effect Hamas? Jobbar We Effect i Gaza? Hur vet We Effect att stödet inte går till Hamas?

Få svar här
Iman Jamel Turkman och Ikram Whedi Foto: Marcus Lundstedt
Hanan Al-Saadi visar upp sina odlingar.
Hanan Al-Saadi. Foto: Robert Englund

Stötta vårt arbete

Skänk en gåva och bidra till We Effects långsiktiga arbete att bekämpa hunger och fattigdom i världen.

Ge en gåva nu
Hanan Al-Saadi. Foto: Robert Englund