Framgångar trots dåliga odds

Ana Pancrat leder organisationen MILK. Foto: Cristina Untila
Ana Pancrat leder organisationen MILK. Foto: Cristina Untila
Att arbeta hårt under svåra förhållanden har lönat sig för Ana Pancrat, ordföranden för MILK-föreningen för unga mjölkbönder från den norra regionen Moldavien. Under hennes ledning, även i dessa utmanande tider av coronapandemi, har antalet kor bland medlemsgårdarna ökat med 40 % och nästan 60 % av föreningens medlemmar är kvinnor och flickor.

För sju år sedan packade Ana och hennes man allt och lämnade staden för att starta ett familjeföretag i en liten by i norra Moldavien. Efter att ha säkrat några lån för att köpa mark i Goleni, var de redo att ge sig ut på sitt stora äventyr med mjölkproduktion. Idag äger de över 100 kor på sin familjegård. Det är ett framgångsrikt företag som är resultatet av deras gemensamma ansträngningar och delade ansvar. Men det är inte lätt, särskilt under en tid av långvarig coronakris.

Ana Pancrat har tredubblat sitt arbete under coronapandemin. Foto: Cristina Untila

– Som mamma och bonde har volymen av mitt arbete under pandemin tredubblats. Skolor är stängda så jag måste sköta utbildningen av mina fyra barn, ställa mat på bordet och göra vanligt jordbruksarbete. Jag har glömt hur det är att vila! säger Ana.

Många kvinnor på landsbygden befinner sig i denna situation.

– Med tanke på att många människor inte arbetar och stannar hemma ökar våldet i hemmet och fattigdomen likaså, säger hon.

Fattiga familjegårdar är redan drabbade av bristande inkomst. De med en eller två kor kan tvingas slakta sina kor på grund av att de inte gar tillräckligt med mat. Situationen förvärras ytterligare av de ogynnsamma väderförhållandena i Moldavien under de senaste åren. Bristen på nederbörd på vintern och våren, den sena frosten och speciellt förra årets torka har lett till att 40 % av skördarna och fodret för djuren tappats.

– Vi har sett dåligt väder, men det senaste året var något oerhört! säger Ana.

På grund av den lägre kvaliteten på fodret har uppfödare som hon varit tvungna att köpa ytterligare djurfoder.

– Detta ökade vårt produktionspris, men vi var tvungna att sälja mjölken för samma pris. Så vi gör förlust, berättar Ana.

En av Ana Pancrats kalvar. Foto: Cristina Untila

Unga bönder i Moldavien tycker att det är särskilt utmanande att inte bara driva, utan också starta ett företag. Brist på elementär infrastruktur i många byar, svår tillgång till finansiering på grund av dyra lån, brist på säkerheter och instabila marknader är faktorer som avskräcker unga från att engagera sig i jordbruket.

– Staten erbjuder subventioner inom jordbruket, men det är subventioner efter investeringar. Om unga bönder vill starta ett företag måste de först investera på egen hand. Det här är ett allvarligt hinder för de unga, säger Ana. Enligt henne vidar detta bara kretsen av att de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare.

Att öppna dörrarna till jordbruket för de unga är det som motiverade Ana att bli en del av MILK-föreningen som verkar inom ramen för We Effects partnerorganisation, National Farmers Federation of Moldova (NFFM).

Ana Pancrat leder organisationen MILK. Foto: Cristina Untila

– De unga är framtiden. Det är därför vi som medlemmar i NFFM strävar efter att främja mjölkodling bland ungdomar, representera deras intressen och komma med många specifika förslag som kommer att hjälpa till att återhämta denna sektor, säger Ana.

Även om MILK är en mycket ung organisation, etablerad för bara två år sedan, så har den under Anas ledning vuxit sig starkare – 35 unga bönder har gått med i föreningen, antalet kor bland medlemsgårdarna har ökat med 40% och nästan 60% av föreningens medlemmar är kvinnor och flickor.

Några av deras mest anmärkningsvärda framgångar är relaterade till att försvara mjölkproducenternas intressen när det gäller försäljning och att få ett bättre pris för mjölken. Men deras verksamhet expanderar också till lobbyverksamhet för tillgång till subventioner i förväg för unga nötkreatursuppfödare, lika villkor för att få tillgång till utvecklingsmedel, lättare villkor för att skaffa bättre djurraser, begränsning av den omotiverade importen av mjölk, sänkning av moms etc.

Ana och hennes man äger idag 100 kor. Foto: Cristina Untila

– Vi är en liten, nischad organisation men vi tycker om att tänka stort. Unga bönder måste ha möjligheter i byarna och i Moldaviens jordbrukssektor, säger Ana.

Moldavien har en av de högsta andelen landsbygdsbefolkning i Europa. Jordbruks- och livsmedelsproduktionssektorn spelar en nyckelroll när det gäller att bekämpa fattigdom och osäkerhet om livsmedel i landet. Inte bara är jordbruksmark landets viktigaste naturresurs, jordbrukssektorn står fortfarande för 32 % av sysselsättningen, 17 % av BNP och skapar 45 % av exporten.

Möt fler människor från Europa

Söta vinster och en surrande framtid
Drivalda Zmakaj. Foto:We Effects partner organisation AgroPuka
Europa

Söta vinster och en surrande framtid

"Vi behöver producera och samarbeta som en enad kraft"
Europa

"Vi behöver producera och samarbeta som en enad kraft"

Kakor är framtiden för kooperativet Nocciole
Europa

Kakor är framtiden för kooperativet Nocciole

Biodling som säkrar matproduktion och inger hopp
Europa

Biodling som säkrar matproduktion och inger hopp