Hela Sverige mot Hungerpandemin 2020 vinnare i Mixx Awards

Hela Sverige mot Hungerpandemin 2020 vinner priset för Bästa Influencer marketing-kampanj. Priset delades ut av branschorganisationen IAB den 24 november.

We Effect och Vi-skogen gick i fjolårets kampanj tillsammans med sina medlemsorganisationer, privata givare och ett stort antal influensers ihop för att uppmärksamma och samla in pengar mot hungern i världen. Det resulterade i över fem miljoner kronor till arbetet med att stötta småskaliga bönder i ett 20-tal länder. Ett engagemang som visar på drivkraften i att gå samman för att komma närmare en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom.

Men hungerpandemin pågår fortfarande. Under 2020 drabbades 118 miljoner fler av hunger. I årets Hela Sverige mot Hungerpandemin fortsätter vi därför att bekämpa den tillsammans. Varenda krona kan göra skillnad. Läs mer om insamlingen och bidra här.

IAB Sverige är en branschorganisation som arbetar med att ena, utbilda och påverka i frågor om digital marknadsföring och reklam. Juryns motivering löd: ”Man brukar säga att tuffa budgetförutsättningar också kräver starka idéer. Teamet bakom den vinnande influencer-kampanjen har på ett imponerande sätt trotsat svåra förutsättningar genom att våga ha höga ambitioner, sätta tuffa mål och visa på stort mod med ett både kreativt och innovativt genomförande. Kraften i kampanjen har lett till att en stor bredd av människor har velat delta med all sin kraft för att påverka andra att agera genom faktisk handling. Trots en tidsbegränsad kampanj har man lyckats skapa en gnista till rörelse som mobiliserar kraften hos många människor, viljan att tillsammans påverka och förändra. Vi hoppas att vi bara sett början av ett fortsatt växande engagemang i hela Sverige!