Debatt: Nu behövs en långsiktig fred – för barnens skull

Raeda Alhelo, 46 med barnbarnet Anas.

Att Israel och Hamas enats om ett eldupphör är välkommet, men ingen kan utropa sig som segrare. Attackerna har upphört, men det råder inte fred. Barnen är krigets största förlorare. Sveriges politiker måste agera kraftfullare för en långsiktig lösning på konflikten, kräver We Effect tillsammans med andra svenska biståndsorganisationer med verksamhet i Palestina. Artikeln är publicerad i Piteå-Tidningen den 24 maj.

I tisdags sköts 16-årige Islam Wael Burnat till döds på en lekplats i utkanten av Ramallah. Islam och hans vänner deltog i en folklig demonstration mot Israels bombräder mot Gaza och fördrivningen av palestinska familjer från östra Jerusalem.

Lekparken Abu Lemon, där Islam dödades, har byggts med stöd av svenskt bistånd.

”Vi byggde den här lekparken intill muren just för att ge barnen i det här området ett tryggt ställe att leka på, någonstans för dem att andas. Mitt hjärta går sönder”, säger Nora Hamdan, programansvarig för We Effect på plats i Ramallah.

Under de tio dagar som de senaste våldsamheterna pågick föll minst 65 barn offer för våldet i Gaza, Västbanken och Israel. De har dödats i sömnen i sönderbombade hem, i leken på gatan, på väg till affären eller skolan. Mitt i barndomen, i en vardag de inte har valt eller har någon makt över.

”Om det finns ett helvete på jorden är det barnens liv i Gaza i dag”, sa FN:s generalsekreterare Antonio Guterres inför generalförsamlingen i veckan.

Barnen har inget ansvar för den senaste veckans strider mellan Israel och Hamas, eller den mångåriga konflikten. Men dom betalar det högsta priset. Vi vuxna har däremot ett ansvar att agera för alla barn – var de än bor.

Ansvaret faller tungt på världssamfundet som inte agerat tillräckligt kraftfullt mot den olagliga israeliska bosättningspolitiken, mot diskrimineringen och fördrivningen av palestinska familjer. Problematiken är välkänd sedan länge och såväl människorättsorganisationer som EU:s och FN:s representanter på plats har länge varnat för konsekvenserna.

Barnen i Palestina och Israel kan inte känna sig trygga förrän det råder varaktig fred mellan partnerna. Tiden är mer än kommen för Sveriges regering och riksdag, EU och det internationella samfundet att agera mer kraftfullt för att få tillstånd en långsiktig lösning på konflikten.

Både israeler och palestinier har rätt att leva i säkerhet och med lika rättigheter. För att detta ska bli möjligt krävs politiska ledare som väljer dialog och rättvisa framför våldsupptrappning. Det krävs också ett världssamfund som tar sitt ansvar för att folkrätten efterlevs – och att ansvar utkrävs när den kränks.

För alla, men inte minst barnens skull, kräver vi därför att Sveriges regering, EU och FN verkar för att:

  • Israel upphör med fördrivningen av palestinska familjer från sina hem på ockuperat område.
  • Israel omedelbart upphör med utbyggnaden av illegala bosättningar på ockuperat palestinskt territorium.
  • en rättvis fred förhandlas fram, med utgångspunkt i en tvåstatslösning för Israel och Palestina, utifrån 1967 års internationellt erkända gränser.
  • omvärlden sätter tryck mot både de palestinska myndigheterna och Hamas att dels respektera palestiniers grundläggande mänskliga rättigheter, dels respektera palestiniers rätt att delta i fria och demokratiska val. I genomförandet av val krävs även Israels samarbete, exempelvis genom att säkra tillträde för valobservatörer från EU.
  • stödja och skydda den Internationella brottmålsdomstolens (ICC) utredning, för att ansvar ska kunna utkrävas från de israeler och palestinier som begått olagliga handlingar.

Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv
Martin Nihlgård, generalsekreterare IM, Individuell Människohjälp
Anna Sundström, generalsekreterare Palmecentret
Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect