FAO varnar: 1,4 miljoner i Centralamerika behöver akut livsmedelsbistånd

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och World Food Programme varnar för att extrema väderförhållanden, såsom regn och torka, lett till att 2,2 miljoner människor i El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua förlorat sina grödor. 1,4 miljoner människor är i akut behov av livsmedelsbistånd.

Under 2018 drabbades den så kallade torrkorridoren i Centralamerika av förlängd torka följt av kraftiga regn. De förändrade väderförhållandena förstörde, enligt FAO, mer än hälften av småböndernas majs- och bönodlingar och lämnar bönderna i El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua utan

FAO och WFP efterfrågar nu 72 miljoner dollar från det internationella samfundet för att ge livsmedelsbistånd till mer än 700 000 personer i den centralamerikanska regionen.

Vad gör We Effect?

We Effect arbetar med långsiktigt bistånd. Vi stödjer lokala bondekooperativ och gräsrotsrörelser för att de ska utveckla ett hållbart jordbruk, genom att till exempel utveckla lämplig teknik för anpassning till klimatförändringarna. Det kan handla om vattenskördningsteknik, sädesmagasin och främja diversifiering av grödor och gemensamma försörjningsprojekt, såsom ekologiska örtträdgårdar, för att säkerställa familjers matintag.

Läs mer:

Hur påverkar klimatförändringarna bönderna i Latinamerika:

https://weeffect.se/berattelser/torkan-i-el-salvador-drabbar-bonderna-varst/

https://weeffect.se/nyheter/torkan-i-centralamerika-slar-hart-mot-bonderna/

FAO:s hemsida: http://www.fao.org/news/story/en/item/1191887/icode/