We Effect på plats under COP27 för att kräva klimaträttvisa

Miriam Cruz, bonde Honduras Foto: Rodwell Arrazola

Idag betalar världens fattiga notan för de utsläpp som främst rika länder skapat, det måste förändras. Tillsammans med våra partnerorganisationer kommer We Effect vara på plats under COP27-mötet i Egypten för att framföra krav på förändring. Vi kräver högre ambition och klimaträttvisa.

På COP27 i Egypten måste klimaträttvisan stå i fokus. Idag betalar världens fattiga notan för de utsläpp som främst rika länder skapat, det måste förändras. De senaste åren har vi sett en hungerkris och en flyktingkris växa fram som inte liknar något vi tidigare skådat. En drivande orsak till detta är klimatförändringarna och de indirekta effekter de haft på redan utsatta samhällen.

Trots detta, och trots att det finns ett mål i Parisavtalet om att hälften av all klimatfinansiering ska gå till att hantera och kompensera för klimatförändringarnas förödande effekter, får utvecklingsländerna fortfarande alldeles för lite finansiering för att möta klimatkrisen. Och en stor del av den finansiering som ges är i form av lån. Världens rika länder skuldsätter alltså utvecklingsländerna för att ta hand om den klimatförändring den rika världen skapat. Det måste få ett stopp. We Effect kommer vara på plats under COP27-mötet tillsammans med våra partnerorganisationer för att framföra våra krav på förändring. Vi kräver högre ambition och klimaträttvisa. Ta del av vårt position paper här. 

Småskaliga bönder kräver klimaträttvisa på COP27

Ta del av våra krav här

Öppna/ladda ner