”We Effect gjorde sin starkaste insats någonsin”

Anna Tibblin, Azadeh Rojhan Gustafsson och Marcus Lundstedt ledde olika delar av årsmötet i We Effects nya studio.

Vid We Effects årsstämma 2021 visade organisationen upp sitt starkaste resultat någonsin. Nästan 3,7 miljoner människor fick stöd av organisationen under det gångna året. Lotta Folkesson, LRF, valdes till ny ordinarie ordförande i We Effects styrelse.

– Vi har ett historiskt år bakom oss. Och krisen är långt från över. Vi vet att kraften i den svenska kooperationen behövs mer än någonsin, sade We Effects nyvalda ordförande Lotta Folkesson vid årsstämman.

Under 2020 samarbetade We Effect med 184 partnerorganisationer i 21 länder i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och på Balkan för att stärka människors rätt till mat, jämställdhet och klimaträttvisa. Totalt cirka 3,7 miljoner människor fick direktstöd av We Effect i form av exempelvis studiecirklar, spara- och-låna-grupper och bostadskooperativ, visar verksamhetsberättelsen.

Merparten av We Effects stöd går till bondekooperativ för småskaliga jordbrukare i syfte att främja ett hållbart jordbruk och en trygg tillgång på livsmedel i världens fattigare länder.

– Coronakrisen är svår och den ställer stora krav på We Effects personal, partners och verksamhet. Men den medför också möjligheter, och detta tog vi fasta på när vi mitt i pandemin tog fram en ny global strategi för att skärpa vårt fokus och jobba ännu hårdare för allas rätt till mat. Vi anpassade oss och vi gjorde det snabbt och gör nytta när det behövs som mest, sade Lotta Folkesson.

Gästtalare på årsstämman var Janine Alm Ericsson, statssekreterare hos biståndsminister Per Olsson Fridh. Hon påpekade att ’ofattbara’ 174 miljoner människor i 58 länder i världen i dag saknar en trygg tillgång på mat.

– Det råder inga tvivel om att den pågående pandemin i kombination med en klimatkris, en ekonomisk kris, en skuldkris och en växande humanitär kris påverkar den globala livsmedelstryggheten negativt. Men också hur viktigt det är för många med nära, fungerande, småskalig produktion, sade Janine Alm Ericsson.

Hon poängterade att i kristider som dessa behöver världen mer bistånd, och att regeringen står fast vid målet att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst ska gå till utvecklingssamarbete.

– Våra samlade insatser har aldrig behövts så mycket som nu. Vi behöver mer, inte mindre samarbete och engagemang för att möta alla utmaningar, sade Janine Alm Ericsson.

I en video berättade We Effects regionkommunikatörer om några av de insatser som organisationen stöttat under pandemiåret 2020. De nämnde bland annat hur We Effects partnerorganisationer i Bolivia arbetat med att stärka medlemmarnas möjligheter till självhushåll för att motverka hunger; i Albanien och Nordmakedonien fick bönder hjälp att driva digitala marknader för sina produkter när samhällena stängde ner; och på Sri Lanka har We Effect stöttat 45 kooperativ i deras arbete att erbjuda finansiering till mer än 55 000 medlemmar.

– I Kenya har vi genom våra projekt sett hur antalet kvinnor i produktionen av inkomstgrödor som kaffe, kakao, mjölk och frukt ökat med 28 procent, berättade Catherine Waking’a, We Effects regionkommunikatör i Östafrika, och tillade att ökningen motsvarade mer än 100 000 kvinnor.

We Effects generalsekreterare Anna Tibblin lyfte några händelser under 2020 som särskilt viktiga för organisationen. Den första var den nya strategin med fokus på alla människors rätt till mat, som togs fram som svar på coronapandemins förödande konsekvenser för världens mest utsatta.

We Effect publicerade två tongivande påverkansrapporter under året, den ena om pandemins konsekvenser för världens fattiga och den andra för att lyfta vikten av ökat jordbruksbistånd för att motverka hungern. De har gjort We Effect till en ledande kraft i den svenska biståndsdebatten.

Anna Tibblin redogjorde också för de planerade utfasningarna av verksamheten i Vietnam och Kambodja under 2020, och det plötsliga avslutet i Nicaragua som blev resultatet av en ny lag som antogs i landet som gör det väldigt svårt för utländska biståndsorganisationer att verka där.

– Vi kunde inte fortsätta att arbeta där. Det hade inneburit för stora säkerhetsrisker för våra medarbetare och de partnerorganisationer vi samarbetar med, sade Anna Tibblin.

Hon hade däremot goda nyheter att rapportera om ökad finansiering för We Effects verksamhet i Palestina som innebär ett än större engagemang där.

Årsstämman valde en ny styrelse för We Effect. Lotta Folkesson, skogs- och lantbruksföretagare i Vännäs, Västerbotten, och aktiv i LRF, valdes till ny ordförande. Hon efterträder Tommy Ohlström, som var ordförande fram till december 2020.

– En stämma, ett årsmöte, är en väldigt stark symbol för demokrati och det är ju precis det vi jobbar så mycket med ute i världen, sade Lotta Folkesson på årsmötet.

Till ledamöter i styrelsen valde årsstämman:
Britta von Schoultz, Riksbyggen (omval)
Anders Lago, HSB (omval)
Helene Persson, Konsumentföreningen Stockholm (omval)
Patrik Schinzel, KF (nyval)
Anna Carlström, Lantmännen (nyval)
Erica Lundgren, OK ekonomisk förening (omval)
Peter Ström, Swedbank (omval)
Ylva Wessén, Folksam (omvall)