We Effect kommenterar biståndsministerns pressträff: ”Sveriges bistånd viktigare än någonsin”

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect

- Nu behövs det svenska biståndet mer än någonsin, fattigdomen riskerar att öka kraftigt till följd av corona-krisen. För att minska smittspridningen och effekterna av den måste vi samarbeta över gränserna, säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect.

Vid en pressträff i dag sade biståndsminister Peter Eriksson att fattigdom och konflikter i världen förstärks av effekterna av corona-krisen. Därmed blir biståndet allt viktigare. We Effect instämmer i den uppfattningen.

– Coronakrisen är global – liksom dess lösningar. Vi uppmanar Sveriges regering och medborgare att stå upp för internationell solidaritet och långsiktigt samarbete över gränserna, säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect.

We Effect samarbetar med 200 partnerorganisationer i totalt 23 utvecklingsländer i världen. De senaste veckorna har coronakrisen i ett slag inneburit stora utmaningar för såväl organisationens egen verksamhet ute i regionerna som för partnerorganisationerna och deras miljontals medlemmar.

Det är framförallt redan utsatta människor i fattigdom som drabbas av att folksamlingar förbjuds, kollektivtrafik stoppas och marknader stängs ner. Vittnesmål från områden där We Effect arbetar är ett rop på hjälp:

– Vi känner oss helt hjälplösa. Jag är rädd för att mina barn ska bli sjuka, och ifall de blir det att jag då inte ska ha tillräckligt med pengar för att betala för sjukvård, säger Mary Anyango Apiyo, som är medlem i ett We Effect-stött bostadskooperativ i slumområdet Kaptembwa i staden Nakuru, Kenya.

Fler vittnesmål finns i detta nyhetssvep från östra Afrika:
https://weeffect.se/berattelser/ostafrikas-bonder-och-smaforetagare-rads-coronakrisens-effekter/

Läs mer om hur corona-smittan slår mot världens fattigaste här:
https://weeffect.se/nyheter/coronakrisen-slar-hart-mot-de-mest-utsatta/

För mer information och intervjuförfrågningar:
Anna Koblanck, Medieansvarig, anna.koblanck@weeffect.org, 072-070 17 81

Av

Anna Koblanck