We Effect tar ställning för världen

Biata Chisi från Malawi är en riktig affärskvinna. Hon har gjort stora besparingar som resulterat i investeringar på familjens gård, samtidigt som hon är kassör i sin spara/låna-grupp. Hon försöker också engagera alla sina kvinnliga vänner i den studiecirkel hon är med i, så att fler kvinnor kan ta större plats. Foto: Malin von Strauss

Den 9 september går Sverige till val. I en tid då tongångarna är hårda och nationalistiska vill vi visa att vi är många som tycker att några av valets viktigaste frågor handlar om människors grundläggande rättigheter och ansvar för vår miljö.

När människors lika värde ifrågasätts försvarar vi de gemensamma överenskommelser som världens länder har lovat att leva upp till för att skapa en bättre värld.

Politiska beslut som tas i Sverige påverkar människor i andra länder, och det som händer i andra länder påverkar oss. Vi är många som tycker att världen har en plats i valrörelsen.

We Effect uppmanar nu tillsammans med 50 andra civilsamhällesorganisationer till en politik som:

  • Står upp för människors rätt att göra sina röster hörda i en tid då hoten ökar mot försvarare av mänskliga rättigheter, demokrati och miljö.
  • Skapar en hållbar, fredlig och rättvis utveckling så att de Globala målen uppfylls till 2030, där all politik sätter mänskliga rättigheter först när intressekonflikter uppstår.
  • Påskyndar arbetet för att minska våra klimatpåverkande utsläpp, oavsett i vilket land de sker, och ökar stödet till låginkomstländer som drabbas hårt av klimatförändringarna.
  • Ökar jämställdheten och står upp för allas lika rättigheter genom en verkligt feministisk utrikespolitik.
  • Fortsätter att lägga 1 procent av BNI på internationellt bistånd. Pengarna ska användas på ett sätt som värnar om biståndets unika roll för att bekämpa fattigdom och främja en hållbar, demokratisk utveckling.
  • Står upp för en human migrations- och flyktingpolitik, försvarar asylrätten och skapar säkra och lagliga vägar in i Europa.

Läs mer om vårt ställningstagande inför valet här!

Läs mer om vårt arbete för människors lika rättigheter och jämställdhet här!