Vårt arbete

We Effect arbetar för att människor som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i det biståndsarbete vi bedriver i 24 av världens fattigaste länder. Vi hjälper jordbrukare att odla mer och bättre mat, på ett hållbart sätt. Vi jobbar för att öka jämställdheten eftersom vi vet att det leder till minskad fattigdom. Med lite hjälp från dig kan fler människor ta steget ur fattigdom, för gott.

 

VÅRA FOKUSOMRÅDEN
Landsbygds-utveckling

De flesta i världen som lever i fattigdom bor på landsbygden. Att hjälpa dem att utveckla sitt jordbruk är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa fattigdom.

Bostäder

Idag lever en miljard människor utan en värdig bostad. Genom utbildning och rådgivning får medlemmar i bostadskooperativ lära sig att bygga sina egna hus.

Tillgång till mark

Tillgång till mark är en förutsättning för att kunna bruka jorden och för att kunna bygga bostäder. We Effect stödjer fattiga människor att försvara och kräva sin rätt till mark.

Jämställdhet

Kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Dessutom leder ökad jämställdhet till minskad fattigdom och hunger.

VÅRA REGIONER
Afrika

I Afrika arbetar vi med att stärka småskaliga bönders förmåga att skapa ett hållbart jordbruk, klara sin matförsörjning och kunna leva på försäljning av sina produkter.

Asien

I Asien arbetar vi med jordbruksutveckling och att stärka våra samarbetsorganisationer så att de kan försvara sina medlemmars rättigheter och öka kvinnors deltagande.

 

Europa

I Europa arbetar vi framför allt med att stärka småskaliga bönders möjlighet att bedriva ett effektivt och hållbart jordbruk och få bättre tillgång till marknaden.

Latinamerika

I Latinamerika arbetar vi med jordbruksutveckling och stöd till bostadskooperativ. Strävan efter att öka kvinnors deltagande och inflytande genomsyrar arbetet.

Yamileth de Socorro med barnbarnet Alexi Castro. Hon är medlem i ett bostadskooperativ i Leon, Nicaragua.

Resultat av vårt arbete

We Effects vision är en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom. Det är ett långsiktigt arbete, som inte alltid ger snabba resultat. Vi sätter alltid upp mätbara mål och utvärderar hur arbetet går – så att vi hela tiden kan bli bättre och mer effektiva i vårt biståndsarbete. Läs mer om vad vi åstadkom under 2016.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}