Vårt arbete

We Effect stödjer utveckling som drivs av människor som själva lever i fattigdom. Därför samarbetar vi med lokala organisationer. Vårt fokus är stöd till småskaliga bönder för att de ska utveckla ett hållbart jordbruk och kunna skaffa sig ett värdigt boende. Vi kämpar för alla människors rätt till mark och en hållbar miljö i ekologisk balans. Vi ger stöd för att starta och driva spar- och lånegrupper. Allt vår arbete grundar sig i att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter och möjligheter.

 

Do Thi Ha framför sin grönsaksvagn. Foto: Marcus Lundstedt.

Mer om We Effect

We Effect bildades 1958. Vår vision är en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i vårt arbete. För att nå vårt mål behöver vi förändra situationen för de allra mest utsatta – kvinnor och flickor, som utgör majoriteten av de som lever i fattigdom. Därför gör vi en kraftsamling för jämställdhet inom hela vår verksamhet. We Effect samarbetar med medlemsbaserade organisationer som består av kvinnor och män som lever i fattigdom och tillsammans kämpar för sina rättigheter och levnadsvillkor.  Vi arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv, vilket innebär att de människor vi arbetar med är aktiva deltagare i sin egen utveckling. Att arbeta rättighetsbaserat innebär också att vi strävar efter att bekämpa de strukturella orsakerna till fattigdom och orättvisor – inte bara symtomen.

Yamileth de Socorro med barnbarnet Alexi Castro. Hon är medlem i ett bostadskooperativ i Leon, Nicaragua.

Resultat av vårt arbete

We Effects vision är en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom. Det är ett långsiktigt arbete, som inte alltid ger snabba resultat. Vi sätter alltid upp mätbara mål och utvärderar hur arbetet går – så att vi hela tiden kan bli bättre och mer effektiva i vårt biståndsarbete. Läs mer om vad vi åstadkom under 2017.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.