We Effect vill leda företag mot 2030-målen

Anders Berg från HSB, Anna Tibblin från We Effect, Lotta Folksson från LRF och Anna Carlström från Lantmännen möter FN, FBA och Svenska Ambassaden i Colombia

Utan att näringslivet engagerar sig kommer vi aldrig nå 2030-målen. Biståndsinsatser måste stärkas upp med stöd av företag och privat kapital. We Effect har arbetat med ekonomisk utveckling i över 60 år. Nu startar de “Cooperative Business for Development Hub” för att skapa nya samarbeten mellan biståndsorganisationen och företag.

Vägen till ekonomisk utveckling och egenmakt är ofta lång för utvecklingsländer. Därför är också den största delen av utvecklingsbiståndet vikt till insatser som ger nödvändiga grundförutsättningar för länder att utveckla sin ekonomi. Det handlar bland annat om fungerande infrastruktur, utbildning, rättsstat och välfärd. Men det handlar också om att stödja framväxten av livskraftiga lokala företag, som kan bära upp och utveckla den lokala ekonomin. Det jobbar We Effect med.

– Under våra drygt 60 år som biståndsaktör så har vi alltid jobbat utifrån målet att göra insatser som leder till att nya insatser inte längre behövs. Vi är med och skapar ekonomiskt självständiga kooperativa företag och föreningar som stärker människor och ekonomin, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect. 

The Cooperative Business for Development Hub skapas nu för att stärka länken mellan We Effects utvecklingsinsatser och engagerade företagare. Syftet är att söka efter nya samarbetsformer och innovativa lösningar på utmaningar som idag håller både människor och företagare tillbaka.

I Colombia kommer We Effect bland annat att samarbeta med svenska HSB för att utveckla nya kooperativt ägda bostäder. Den colombianska regeringen saknar idag en bostadspolitik för den allra fattigaste delen av befolkningen och ser att just kooperativa lösningar kan vara ett mer hållbart alternativ. Inledande samtal förs även med Tetrapak Colombia, som har utvecklat innovativa byggnadsmaterial.

We Effect hoppas att detta initiativ kan ge nya insikter och skapa en konkret vägkarta för andra som vill göra liknande satsningar. Huben ska också ge kvitto på att samverkan mellan biståndsorganisationer och näringsliv faktiskt kan fungera och bidra till utvecklingsmålen i Agenda 2030 och den pågående fredsprocessen, utan att tumma på biståndets grundprinciper.

Colombia är ett av världens mest ojämlika länder och boendekostnaderna är starkt bidragande till detta. Att äga sin bostad är helt uteslutet för de allra flesta, samtidigt är hyrorna otroligt höga i förhållande till de löner många lever på. När We Effect besökte Bogotà tidigare i höstas var intresset stort.

– Intresset för nya boendeformer är väldigt stort hos den nuvarande regeringen och presentationen av den kooperativt ägda bostadsrätten som ett alternativ till hyres- och äganderätt väckte stort intresse hos bostadsdepartementet, säger Anders Berg, vd för HSB Nordvästra Skåne.  

Av

Robert Englund
Bostadskooperativ i Filippinerna. Foto: Marcus Lundstedt

Vi är starkare tillsammans. Med det som grund bildades We Effect av den svenska kooperationen, och idag är ett 60-tal företag med rötter i den kooperativa rörelsen medlemmar i We Effect.

Läs mer om våra medlemsorganisationer
Bostadskooperativ i Filippinerna. Foto: Marcus Lundstedt