Ledningsgruppen

Ledningsgruppen

Anna Tibblin

Generalsekreterare

Har tidigare arbetat som internationell chef för Vi-skogen och We Effect och regionchef för We Effects verksamhet i Latinamerika, landchef för Diakonias verksamhet i Zimbabwe samt regionchef för We Effect i Södra Afrika.

Andreas Dolk

Internationell chef

Har tidigare arbetat för Rädda Barnen, The Asia Foundation och Forum Syd, både i Sverige och i Nicaragua, Honduras och Kambodja.

Daniela Fitger

Ekonomichef

Har tidigare arbetat som finansiell controller för We Effect och Vi-skogen och som administrativ chef på KTH.  Tidigare ledamot i styrelsen för Rädda Barnen Stockholm samt förtroendevald revisor.

Ewa Rutqvist Holmstedter

Kanslichef

Har tidigare arbetat som CFO på KIBI Nordic, chef för leverantörsreskontra på SEB.

Marcus Lundstedt

Chef Media och Påverkan

Har tidigare arbetat för We Effect i Asien samt för Vi-skogen och Agency PR.

Siân Maseko

Head of Technical Unit, Senior Gender Advisor

 

+46 (0)720706580

Mohammed Mohsen

Marknadschef

Har tidigare arbetat som Insamlings- och kommunikationschef på Islamic Relief Sverige.

Saif Omar

Rådgivare uppföljning och utvärdering Vi-skogen

Eva Åberg

Verksamhetschef Vi-skogen

Har tidigare arbetat som Internationell chef för Diakonia. Även haft flera andra roller i den organisationen bl. a controller för program och Afrikaansvarig. Eva har också arbetat som landchef för Afrikagrupperna i Namibia och på Föreningen för Utvecklingsfrågor.

David Fältén

HR-chef

Har tidigare arbetat som Internationell HR-konsult för Röda Korset, HR Officer för We Effect och Vi-skogen samt Regional HR Manager för Latinamerikagrupperna.